Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение № 1069 от 14 юни 2024 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ № 44

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 14.06.2024 ГОД.

 

Решение № 1069

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 38, ал. 2 от ЗОС; чл. 61, ал. 2 от НУРОС, Общински съвет – Хасково дава съгласие за учредяване правo на строеж в полза на Ибрям М. за допълнително право на строеж върху 92 кв.м. за пристрояване и надстрояване на съществуваща жилищна сграда с идентификатор 77195.727.271.1, разположена в ПИ с идентификатор 77195.727.271 по КК на гр. Хасково (ул. „Република“ № 71), целия с площ 239 кв.м.; при граници: ПИ с идентификатор №№ 77195.727.269, 77195.727.270, 77195.727.50, 77195.727.274, 77195.727.272 на стойност …….. лв. (словом) без ДДС.

2. Упълномощава Кмета на Община Хасково да извърши всички нормативно определени действия в изпълнение на решението по т. 1.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

 /Таня Захариева/п/

Последна промяна: 14 Юни 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!