Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение № 1068 от 14 юни 2024 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ № 44

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 14.06.2024 ГОД.

 

Решение № 1068

 

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 12 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с  чл. 8, ал. 1 от ЗОС, Общински съвет -  Хасково:

         1. Обявява за частна общинска собственост поземлен имот с идентификатор №72953.507.260 по КККР на село Тракиец, община Хасково /стар УПИ VII, в кв.42             по плана на село Тракиец, община Хасково/, ведно с построената в имота сграда с идентификатор № 72953.507.260.1, „Здравен пункт“.     

       2. Дава съгласие да бъде премахната сграда с идентификатор №72953.507.260.1 „Здравен пункт“, построена в поземлен имот с идентификатор №72953.507.260           по КККР на село Тракиец, община Хасково.             

        3. Възлага на Кмета на община Хасково да предприеме всички необходими действия  за премахване на сградата.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/п/

Последна промяна: 14 Юни 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!