Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение № 1065 от 14 юни 2024 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ № 44

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 14.06.2024 ГОД.

 

Решение № 1065

 

I.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т.12 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1 от Наредбата за управление и  разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2024 година и открива процедура за продажба с публичен търг на:

 

1.Поземлен имот с идентификатор 77195.112.299 по КК на гр.Хасково, “Кекличево стопантво-Б“/, с площ 651,00 кв.м, с начална тръжна цена 15 150,00 лева без ДДС .

2.Поземлен имот с идентификатор 77195.113.419 по КК на гр.Хасково, /ж.р.“Кенана“/, с площ 1290,00 кв.м., с начална тръжна цена 31 600,00 лева без ДДС .

3.УПИ I в кв.41 по плана на с.Брягово, Община Хасково, с площ 1111,00 кв.м., с начална тръжна цена 16 900,00 лева без ДДС.

4.УПИ II в кв.41 по плана на с.Брягово, Община Хасково, с площ 956,00 кв.м, с начална тръжна цена 14 500,00 лева без ДДС.

5.УПИ III в кв.41 по плана на с.Брягово, Община Хасково, с площ 1034,00 кв.м., с начална тръжна цена 15 800,00 лева без ДДС.

6.УПИ Х в кв.41 по плана на с.Брягово, Община Хасково, с площ 1208,00 кв.м., , с

начална тръжна цена 20 200,00 лева без ДДС.

 

II.Датите за провеждане на първоначалните и евентуални повторни публични

търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие, начина за обявяване и продажба и други допълнителни условия да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за продажба на обекти – частна общинска собственост.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

 /Таня Захариева/п/

Последна промяна: 14 Юни 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!