Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение № 1059 от 14 юни 2024 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ № 44

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 14.06.2024 ГОД.

 

Решение № 1059

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 53 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 година и чл. 50 от ПМС № 13/2024 година Общински съвет - Хасково

  1. Дава съгласие кмета на община Хасково по реда на чл. 57 от ЗДБРБ за 2024 г. и чл. 50 от ПМС № 13 от 2024 г. да направи предложение до министъра на финансите за трансформиране на 1 983 188 лева от целевата субсидия за капиталови разходи за 2024 година в целеви трансфер за финансиране на разходите на общината за неотложни текущи ремонти съгласно Приложение № 5 /към чл. 50, ал. 3 т.1 от ПМС № 13/2024 г./.
  2. Определя обектите, които следва да отпаднат от разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2024 г., планирани с източник средствата от целевата субсидия за капиталови разходи (§§ 31-13), както следва:

 

2.1. „Ремонтни дейности по настилките на участъци от ул. "Булаир", ул. "Криволак", ул. "Генерал Колев", ул. "Тутракан" и ул. "Хризантема", град Хасково - 15 000 кв. м.“ на стойност 1 200 630 лв.

 2.2. „Ремонтни дейности по настилката на ул. "Тракия"в участъка от ул. "Генерал Столетов" до ул. "Бяло море", гр. Хасково - 5 950 кв. м.“ на стойност 461 803 лв.

2.3. „Ремонтни дейности  по настилката на ул. "22-ри септември", в участъка от  ул. "Зеленика" до ул. "Лестър", кв. Бадема, град Хасково - 3 330 кв. м.“ на стойност 234 805 лв.

2.4. „Ремонтни дейности по настилката на ул. "Хан Пресиян", в участъка от ул. "Кап. Емил Тодоров" до ул. "Отец Станчо Кожухаров",кв. Болярово, гр. Хасково - 1 250 кв.м.“ на стойност 85 950 лв.

  1. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс,  Общински съвет– Хасково допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/п/

Последна промяна: 14 Юни 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!