Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение № 1058 от 14 юни 2024 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -  ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ № 44

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 14.06.2024 ГОД.

 

Решение № 1058

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124 от Закон за публичните финанси Общински съвет - Хасково извършва промени по бюджета на Община Хасково за 2024 г., както следва:

  1. Приема коригиран Разчет за финансиране на капиталовите разходи по източници и по обекти на Община Хасково за 2024 г. съгласно Приложение № 1, както следва:

 

Параграфи

Било

Става

Разлика лв.

1.

§51-00 Основен ремонт

28 788 530

28 708 480

-80 050

2.

§52-00 Придобиване на ДМА

12 626 967

12 874 411

247 444

3.

§53-00 Придобиване на НМА

686 680

665 080

-21 600

4.

§54-00 Придобиване на земя

50 000

50 000

-

5.

§55-00 Капиталови трансфери

0

0

-

 

Общо по бюджета за 2024 г.

42 152 177

42 297 971

145 794

 

  1. Приема актуализация по бюджета на Община Хасково за 2024 г. в посока на увеличение по приходите и по разходите в размер на 15 670 лв. съгласно Приложение № 2.
  2. Възлага на кмета на Община Хасково да извърши утвърдените с настоящото решение промени по бюджета.
  3. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс, Общински съвет– Хасково допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ХАСКОВО: /п/

/Таня Захариева/

Последна промяна: 14 Юни 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!