Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение № 1053 от 26.04.2024 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ № 43

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.04.2024 ГОД.

 

Решение № 1053

 

Общински съвет – Хасково дава съгласие за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ за строеж: „Реконструкция и изместване на водопровод ЕТ ф 546, захранващ резервоар „Радарите“ и водопровод  ЕТ ф 350 от резервоар „Радарите“ до кранова шахта с регулатор“ с местонахождение гр. Хасково, включващ план-схема по чл.108, ал.2 от ЗУТ с парцеларни планове по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за техническата инфраструктура – водопровод и инвестиционни проекти.

Възлага на Кмета на община Хасково да издаде Заповед по чл.150, ал.1 от ЗУТ за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ за строеж „Реконструкция и изместване на водопровод ЕТ ф546, захранващ резервоар „Радарите“ и водопровод ЕТ ф 350 от резервоар „Радарите“ до кранова шахта с регулатор“ с местонахождение гр. Хасково, включващ план-схема по чл.108, ал.2 от ЗУТ с парцеларни планове по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за техническата инфраструктура – водопровод и инвестиционни проекти.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ХАСКОВО:

 /Таня Захариева/П/

Последна промяна: 26 Април 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!