Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение № 1052 от 26.04.2024 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ № 43

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.04.2024 ГОД.

 

Решение № 1052

 

На основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – Хасково изразява предварително съгласие за определяне на трасе през Поземлен имот 68692.123.262 по КК на с. Стамболийски, м. СРЕДНИ ЛОЗЯ, с НТП дере, територия – земеделска за изграждане на кабелна линия НН – външна връзка на ФЕЦ в УПИ VI-6, кв. 44 с. Стамболийски.

Срок на предварителните съгласия 12 месеца.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

 /Таня Захариева/ П/

Последна промяна: 26 Април 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!