Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение № 1051 от 26.04.2024 г.

 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ № 43

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.04.2024 ГОД.

 

Решение № 1051

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 16а от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – план за улична регулация в обхвата на поземлен имот  № 77195.746.448 по КК на гр. Хасково. ПУП – план за улична регулация  се състои в проектиране на улица – тупик в обхвата на поземлен имот № 77195.746.448 в условията на чл. 16а от ЗУТ, за да се осигури достъп до поземлен имот № 77195.746.439 по КК на  гр. Хасково.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/ П/

Последна промяна: 26 Април 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!