Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение № 1050 от 26.04.2024 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ № 43

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.04.2024 ГОД.

 

Решение № 1050

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал.9 от ЗОС  във връзка с процедура по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, вр. чл. 54 ал. 1, т. 2 от Наредба  за управление и разпореждане с общинска собственост Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2024 година и прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на Общината, както следва:

  1. 137,5/1217 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 77195.739.6 по КК на гр. Хасково, ул. „Бяла Слатина “ № 9, целият с площ 1217,00 кв.м. се продават на Албена  Ленкова за сумата от 3 640,00 лева без ДДС.         

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

 /Таня Захариева/ П/

Последна промяна: 26 Април 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!