Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №1034 от 08.09.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №42

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 08.09.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №1034

 

1.На основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – Хасково израза предварително съгласие за определяне на трасе за изграждане на кабелна линия 20 кV в ПИ 77195.456.82 по КК на гр.Хасково с НТП „пасише, мера“.

2.На основание чл.25, ал.4 и ал.5 от ЗСПЗЗ, Общински съвет- Хасково изразява предварително съгласие за учредяване право на сервитут за изграждане на кабелна линия ниско напрежение в ПИ 77195.456.82 по КК на гр.Хасково с НТП „пасище, мера“.

Срок на предварителните съгласия: 12 месеца.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 8 Септември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!