Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №1028 от 08.09.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №42

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 08.09.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №1028

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС и чл. 17, ал. 3 и 5 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково:

1. Дава съгласие да се придадат 83,00 кв.м. площ от общински Поземлен имот с идентификатор 77195.741.52 /частна общинска собственост, ниско застрояване до 10 м/ към Поземлен имот с идентификатор 77195.741.53 /частна собственост, ниско застрояване до 10 м/ по КККР на гр. Хасково.

2. Упълномощава Кмета на Община Хасково да сключи предварителен договор с Христо  Христов за прехвърляне в собственост на частта от 83,00 кв.м. от Поземлен имот с идентификатор 77195.741.52 по КККР на гр.Хасково при цена 13257,00 лева без ДДС.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева

Последна промяна: 8 Септември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!