Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №1026 от 08.09.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №42

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 08.09.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №1026

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС във връзка с процедура по реда на чл. 17, ал. 3 и 5 от ЗУТ ,чл.6,ал.1 от ЗОС,Общински съвет – Хасково :

1.Обявява собствеността на частта от Поземлен имот с идентификатор 77195.743.467 / улица / по КК на гр.Хасково от 101,00 кв.м. площ, отразена със зелен цвят на скицата- предложение за изменение на ПУП от публична в частна общинска собственост.

2.Дава съгласие да се придадат 101,00 кв.м. площ, отразена със зелен цвят на скицата- предложение за изменение на ПУП от общински Поземлен имот с идентификатор 77195.743.467 към Поземлен имот с идентификатор 77195.744.271 по КК на гр.Хасково.

3.Упълномощава Кмета на Община Хасково да сключи предварителен договор с Мария Хлебарова, Христина Хлебарова и Пламен Хлебаров, за прехвърляне в собственост на частта от 101,00 кв.м. площ, отразена със зелен цвят на скицата- предложение за изменение на ПУП от Поземлен имот с идентификатор 77195.743.467 по КК на гр.Хасково при цена 1646,00 лева без ДДС.

4. Обявява собствеността на частта от Поземлен имот с идентификатор 77195.743.467 / улица / по КК на гр.Хасково от 93,00 кв.м. площ, отразена с оранжев цвят на скицата- предложение за изменение на ПУП от публична в частна общинска собственост.

5. Дава съгласие да се придадат 93,00 кв.м. площ, отразена с оранжев цвят на скицата- предложение за изменение на ПУП от общински Поземлен имот с идентификатор 77195.743.467 към Поземлен имот с идентификатор 77195.744.624 по КК на гр.Хасково.

6. Упълномощава Кмета на Община Хасково да сключи предварителен договор с Кадрие Исмаил, за прехвърляне в собственост на частта от 93,00 кв.м. площ, отразена с оранжев цвят на скицата- предложение за изменение на ПУП от Поземлен имот с идентификатор 77195.743.467 по КК на гр.Хасково при цена 1516,00 лева без ДДС.

7. Обявява собствеността на частта от Поземлен имот с идентификатор 77195.743.467 / улица / по КК на гр.Хасково от 65,00 кв.м. площ, отразена с цикламен цвят на скицата- предложение за изменение на ПУП от публична в частна общинска собственост.

8.Дава съгласие да се придадат 65,00 кв.м. площ, отразена с цикламен цвят на скицата- предложение за изменение на ПУП от общински Поземлен имот с идентификатор 77195.743.467 към Поземлен имот с идентификатор 77195.744.625 по КК на гр.Хасково.

9. Упълномощава Кмета на Община Хасково да сключи предварителен договор с „К.С.К.“ ЕООД, БУЛСТАТ 126501343, със седалище и адрес на управление гр. Хасково, бул. „ Освобождение“ № 8, представлявано от Кадир Кадир, за прехвърляне в собственост на частта от 65,00 кв.м. площ, отразена с цикламен цвят на скицата- предложение за изменение на ПУП от Поземлен имот с идентификатор 77195.743.467 по КК на гр.Хасково при цена 1059,00 лева без ДДС.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 8 Септември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!