Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №1016 от 08.09.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №42

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 08.09.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №1016

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, както следва:

§1. чл. 20 от Наредбата придобива следната редакция:

Чл.20 За ползване на пазари с цел търговия със селскостопанска продукция, таксата се определя без ДДС, както следва :

І.За продажба на Централен зеленчуков пазар /Текстът е отпаднал с Решение №305 от 03.04.2009 г./

ІІ. За продажба на Промишлен пазар:

на ден на кв.м. – 1.00 лв.;

на месец на кв.м. – 15.00 лв.;

ІІІ.За продажба на кварталните пазари:

1.За продажба на селскостопанска продукция:

За І-ва зона:

на ден на кв.м. – 0.80 лв.;

на месец на кв.м. – 15.00 лв.;

За ІІ-ра зона:

на ден на кв.м. 0.60 лв.

на месец на кв.м. 10.00 лв.

2.За продажба с товарен автомобил на ден – 3.00 лв.;

3.За продажба на промишлени стоки:

на ден на кв.м. – 0.40 лв.;

на месец на кв.м. – 6.00 лв.;

§2.чл.21, ал.1 и ал.3 от Наредбата придобиват следната редакция:

Чл.21 /1/ За ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за търговска дейност на открито, включително за разполагане на маси, столове, витрини се събира такса на кв.м. без ДДС в зависимост от зоните, определени от Общински съвет – Хасково, както следва:

1.На ден :

- І-ва зона – преместваеми дървени къщички с изградено електрозахранване, предоставени от община Хасково – 0.83 лв./кв.м.

- І – ва зона - 0.55 лв./кв.м.;

- ІІ- ра зона - 0.30 лв./кв.м.;

- ІІІ – та зона и местностите “Лесопарк Кенана”

и “Младежки хълм” - 0.22 лв./кв.м.;

- ІV-та зона и останалите местности и селата - 0.22 лв./кв.м.;

2.На месец:

- І – ва зона - 10.00 лв./кв.м.;

- ІІ – ра зона - 6.50 лв./кв.м.;

- ІІІ – та зона - 4.50 лв./кв.м.;

- ІV-та зона, “Лесопарк Кенана”, “Младежки хълм” и останалите местности - 3.50 лв./кв.м.;

- за селата - 3.00 лв./кв.м.;

/3/ За ползване на разрешено място за извършване на амбулантна търговия на територията на община Хасково, търговецът заплаща месечна такса в размер на 50.00 лева без ДДС, ако се извършва от сергия, маса, стелаж и др. подобни и месечна такса в размер на 70.00 лева без ДДС, ако се извършва от пътно превозно средство.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 8 Септември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!