Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №1014 от 08.09.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №42

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 08.09.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №1014

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.52, ал.3 от ЗОС, Общински съвет - Хасково приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността и устройството на ОП „Спорт, отдих и туризъм“, както следва:

§1.В чл.1, ал.3, второ тире от Правилника се прави следната промяна:

-текста „спортните зали“ се заменя със „спортни обекти“.

§2.В чл.2, т.2 от Правилника се прави следната промяна:

-текста „спортните зали“ се заменя със „спортни обекти“.

§3.В чл.14, т.1 от Правилника се прави следното допълнение:

-след думата „изготвя“ се добавя текста „Правилник за ползване на закрит плувен басейн „Хасково“ и се добавя запетая.

§4.В чл.15, ал.2 от Правилника се прави следната промяна:

-числото „27“ се заменя с числото „41“

§5.В чл.18, второ тире от Правилника се прави следната промяна и допълнение:

-след текста „зала „Спартак” се добавя запетая и се премахва съюзът „и“, а след текста „УСШ „Юнак“ се поставя запетая и се добавя следния текст „Закрит плувен басейн „Хасково“, находящ се в ПИ 77195.31.53 по КККР на гр.Хасково“.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 8 Септември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!