Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №1006 от 11.08.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №41

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 11.08.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №1006

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.5 от Закона за опазване на земеделските земи, чл.2, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Хасково и във връзка с изпълнение на процедурата по чл.81 от Закона за горите,

I. Общински съвет – Хасково дава съгласие за промяна на основното предназначение на 62 (шестдесет и два) поземлени имота, собственост на Община Хасково, от земеделски територии в горски територии, както следва:

1. Землище на гр. Хасково, имоти с идентификатори:

77195.231.2 – с АЧОС № 11777/02.11.2020г., 77195.336.41 – с АПОС № 12812/07.07.2023г., 77195.374.47 – с АПОС № 12811/07.07.2023г., 77195.22.88 – с АЧОС № 12810/07.07.2023г.

2.Землище на с. Нова Надежда, имоти с идентификатори:

51891.2.161 – с АПОС № 11814/30.12.2020г., 51891.18.102 – с АПОС № 12805/06.07.2023г., 51891.22.200 – с АПОС № 12806/06.07.2023г., 51891.24.131 – с АПОС № 12807/06.07.2023г., 51891.93.261 – с АПОС №12808/06.07.2023г.

3.Землище на с.Тракиец, имоти с идентификатори:

72953.29.159 – с АПОС № 11811/30.12.2020г.

4.Землище на с.Криво поле, имоти с идентификатори:

39863.114.544 – с АПОС № 12790/05.07.2023г., 39863.114.522 – с АПОС № 11831., 39863.105.376 – с АЧОС № 12791/05.07.2023г., 39863.12.20 – с АЧОС № 12789/05.07.2023г., 39863.7.23 – с АЧОС № 12788/05.07.2023г., 39863.95.352 – с АЧОС № 12787/05.07.2023г.

5.Землище на с.Долно Войводино, имоти с идентификатори:

22589.48.166 – с АПОС № 12373/17.03.2022г.

6.Землище на с.Нова Надежда, имоти с идентификатори:

51891.18.288 – с АПОС № 12804/06.07.2023г., 51891.19.2102 с АПОС № 12803/06.07.2023г., 51891.10.116 – с АПОС № 12802/06.07.2023г.

7.Землище на с.Николово, имоти с идентификатори:

51682.80.259 – с АПОС № 12801/06.07.2023г., 51682.63.191 – с АПОС № 12800/06.07.2023г., 51682.62.173 – с АПОС № 12799/06.07.2023г., 51682.61.164 – с АПОС № 12798/06.07.2023г., 51682.61.163 – с АПОС № 12797/06.07.2023г., 51682.58.160 – с АПОС № 12796/06.07.2023г., 51682.32.65 – с АПОС № 12795/06.07.2023г., 51682.34.94 – с АПОС № 12794/06.07.2023г., 51682.34.92 – с АПОС № 12793/06.07.2023г., 51682.34.90 – с АПОС № 12792/06.07.2023г.

8.Землище на с.Маслиново, имоти с идентификатори:

47442.43.318 – с АПОС № 12779/04.07.2023г., 47442.34.202 – с АПОС № 12778/04.07.2023г., 47442.34.189 – с АПОС № 12777/04.07.2023г.

9.Землище на с.Подкрепа, имоти с идентификатори:

57042.24.105 – с АПОС № 12776/04.07.2023г., 57042.24.70 – с АПОС № 12775/04.07.2023г.

10.Землище на с.Елена, имоти с идентификатори:

27200.34.89 – с АЧОС № 12774/04.07.2023г., 27200.3.98 – с АЧОС № 12773/04.07.2023г.

11.Землище на с.Долно Войводино, имоти с идентификатори:

22589.18.25 – с АПОС № 12772/04.07.2023г., 22589.17.24 – с АПОС № 12771/04.07.2023г., 22589.20.23 – с АПОС № 12770/04.07.2023г.

12.Землище на с.Динево, имоти с идентификатори:

21155.20.233 – с АПОС № 12769/04.07.2023г., 21155.41.341 – с АПОС № 12768/04.07.2023г., 21155.9.219 – с АПОС № 12767/04.07.2023г., 21155.4.209 – с АПОС № 12766/04.07.2023г., 21155.3.204 – с АПОС № 12765/04.07.2023г., 21155.10.220 – с АПОС № 12764/04.07.2023г.

13.Землище на с.Гълъбец, имоти с идентификатори:

18232.59.35 – с АЧОС № 12763/03.07.2023г.

14.Землище на с.Големанци, имоти с идентификатори:

15429.41.112 – с АПОС № 12762/03.07.2023г., 15429.71.395 – с АПОС № 12762/03.07.2023г., 15429.71.393 – с АПОС № 12760/03.07.2023г.

15.Землище на с.Въгларово, имоти с идентификатори:

12382.6.33 – с АЧОС № 12759/03.07.2023г.

16.Землище на с.Александрово, имоти с идентификатори:

00326.203.377 – с АЧОС № 12758/03.07.2023г., 00326.203.227 – с АЧОС № 12757/03.07.2023г.

17.Землище на с.Стойково, имоти с идентификатори:

69359.175.1 – с АЧОС № 12817/07.07.2023г.

18.Землище на с. Широка поляна, имоти с идентификатори:

83288.45.179 – с АПОС № 12809/07.07.2023г.

19. Землище на с. Конуш, имоти с идентификатори:

38399.88.178 – с АПОС №12786/05.07.2023 г., 38399.87.202 – с АПОС №12785/05.07.2023 г., 38399.45.66 – с АПОС №12784/05.07.2023 г., 38399.45.65 – с АПОС №12783/05.07.2023г., 38399.35.26 – с АПОС №12782/05.07.2023 г., 38399.34.23 – с АПОС №12781/05.07.2023 г., 38399.34.21 – с АПОС №12780/05.07.2023 г.

II. Общински съвет – Хасково възлага и упълномощава Кмета на Община Хасково да предприеме и извърши всички необходими последващи правни и фактически действия по изпълнение на процедурата по промяна на предназначението на имотите в контекста на чл.81 от Закона за горите и взетото решение по пункт I. /първо римско/.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 11 Август 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!