Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №1004 от 11.03.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №41

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 11.08.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №1004

I. На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 и чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2023 година и открива процедура за продажба с публичен търг на:

1.УПИ ХХI в кв.63 по плана на с.Малево, Община Хасково, с площ 872,00 кв.м. с начална тръжна цена 13 644,00 лева без ДДС.

2. УПИ ХVII в кв.63 по плана на с.Малево, Община Хасково, с площ 946,00 кв.м., с начална тръжна цена 14 802,00 лева без ДДС. През имота преминава съоръжение на техническата инфраструктура-канал. Бъдещото застрояване следва да се съобрази с наличния канал и сервитутната му зона.

3. УПИ I в кв.56 по плана на с.Малево, Община Хасково, с площ 640,00 кв.м., с начална тръжна цена 10 848,00 лева без ДДС.

II. Датите за провеждане на първоначалните и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие, начина за обявяване и продажба и други допълнителни условия да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за продажба на обекти – частна общинска собственост.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 11 Август 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!