Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №1003 от 11.08.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №41

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 11.08.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №1003

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС във връзка с процедура по реда на чл. 17, ал. 3 и 5 от ЗУТ ,чл.6,ал.1 от ЗОС,Общински съвет – Хасково:

1.Обявява собствеността на частта от Поземлен имот с идентификатор 77195.704.94 /улица с о.т. 602, о.т. 603 и о.т. 604 / по КК на гр.Хасково от 37,00 кв.м. от публична в частна общинска собственост.

2.Дава съгласие да се придадат 37,00 кв.м. площ от общински Поземлен имот с идентификатор 77195.704.94 към Поземлен имот с идентификатор 77195.704.673 по КК на гр.Хасково.

3.Упълномощава Кмета на Община Хасково да сключи предварителен договор с Татяна  Господинова, за прехвърляне в собственост на частта от 37,00 кв.м. от Поземлен имот с идентификатор 77195.704.94 по КК на гр.Хасково при цена 482,00 лева без ДДС.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 11 Август 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!