Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №1002 от 11.08.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №41

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 11.08.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №1002

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС във връзка с процедура по реда на чл.17, ал.3 и 5 от ЗУТ, чл.6, ал.1 от ЗОС, Общински съвет – Хасково:

1.Обявява собствеността на частта от Поземлен имот с идентификатор 77195.729.574/ улица с о.т. 284, о.т. 318/ по КК на гр.Хасково от 5 кв.м. от публична в частна общинска собственост.

2.Дава съгласие да се придадат 5 кв.м. площ от общински Поземлен имот с идентификатор 77195.729.574 към Поземлен имот с идентификатор 77195.729.596 по КК на гр.Хасково.

3.Упълномощава Кмета на Община Хасково да сключи предварителен договор с Ахмед Ахмед, за прехвърляне в собственост на частта от 5 кв.м. от Поземлен имот с идентификатор 77195.729.574 по КК на гр.Хасково при цена 143,00 лева без ДДС.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 11 Август 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!