Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №1000 от 11.08.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №41

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 11.08.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №1000

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.53 от Закона за предучилищно и училищно образование и чл.3 от ПМС № 128 от 29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища, Общински съвет – Хасково реши:

1.Да се актуализира Списъка на средищните детски градини и училища на територията на Община Хасково за учебната 2023/2024 г. като към определените девет институции се включи и ОУ „Христо Ботев“ – с.Динево.

2.Възлага на Кмета на Община Хасково да внесе в Министерството на образованието и науката мотивирано предложение за включване на посоченото общинско училище за 2023/2024 учебна година в Списъка на средищните детски градини и училища в Република България.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 11 Август 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!