Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Мандат 2019 - 2023

Решение №175 от 25.09.2020 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №10 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 25.09.2020 ГОД.            РЕШЕНИЕ №175       На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Хасково  приема Наредба за отменяне на Наредбата за спазване…

Решение №174 от 25.09.2020 г.

   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №10 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 25.09.2020 ГОД.          РЕШЕНИЕ №174       На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Хасково  приема Наредба за отменяне на Наредбата за придобиване, притежаване и…

Решение №173 от 25.09.2020 г.

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №10 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 25.09.2020 ГОД.              РЕШЕНИЕ №173       На основание чл.76, ал.3 от АПК и чл. 8 от ЗНА, чл.21, ал.2, във вр. с ал.1, т. 8 и чл. 17, ал.1, т.…

Решение №172 от 25.09.2020 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №10 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 25.09.2020 ГОД.            РЕШЕНИЕ №172       На основание чл. 79, вр. чл. 76, ал. 3 от АПК и чл. 11, ал. 3 вр. ал. 8 от ЗНА, чл. 21, ал.2 от Закона…

Решение №171 от 25.09.2020 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №10 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 25.09.2020 ГОД.            РЕШЕНИЕ №171         На основание чл. 79, вр. чл. 76, ал. 3 от АПК и чл. 11, ал. 3 вр. ал. 8 от ЗНА, чл. 21, ал.2 от…

Решение №170 от 28.08.2020 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №9 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 28.08.2020 ГОД.       РЕШЕНИЕ №170     На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.4, ал.2 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни…

Решение №169 от 28.08.2020 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №9 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 28.08.2020 ГОД.              РЕШЕНИЕ №169       На основание чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково реши:   1. Да бъде променено името на ул. „Солидарност“ в частта между осови…

Решение №168 от 28.08.2020 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №9 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 28.08.2020 ГОД.              РЕШЕНИЕ №168       На основание чл.21, ал.1, т.22 и ал.2 от ЗМСМА и чл.4, ал.1, т.22 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, Общински съвет –…

Решение №167 от 28.08.2020 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №9 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 28.08.2020 ГОД.       РЕШЕНИЕ №167     На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково изменя чл.50 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково, както следва:         „Чл.50 /1/ Откритите…

Решение №166 от 28.08.2020 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №9 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 28.08.2020 ГОД.        РЕШЕНИЕ №166             На основание чл.21, ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124 а, ал.1 и чл.124 б, ал.1 от ЗУТ, Общнски съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да…

Решение №165 от 28.08.2020 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №9 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 28.08.2020 ГОД.            РЕШЕНИЕ №165             На основание чл.21, ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124 а, ал.1 и чл.124 б, ал.1 от ЗУТ, Общнски съвет – Хасково одобрява задание и…

Решение №164 от 28.08.2020 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №9 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 28.08.2020 ГОД.              РЕШЕНИЕ №164       На основание чл.21, ал.1,  т.12 от ЗМСМА и във връзка чл.27, ал.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, Общински съвет – Хасково приема актуализация…

Решение №163 от 28.08.2020 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №9 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 28.08.2020 ГОД.              РЕШЕНИЕ №163         І. На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.198в, ал.4 т.2 от Закона за водите, Общински съвет – Хасково…

Решение №162 от 28.08.2020 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №9 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 28.08.2020 ГОД.              РЕШЕНИЕ №162       На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1  от ЗОС  във връзка с процедура по реда на чл.17, ал. 3 и 5 от ЗУТ,…

Решение №161 от 28.08.2020 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №9 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 28.08.2020 ГОД.       РЕШЕНИЕ №161       На основание чл.21, ал.1, т.8 и във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.87 от Закона за задълженията и договорите, чл.17, ал.3, чл.147 и чл.148  от Закона за…

Решение №160 от 28.08.2020 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №9 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 28.08.2020 ГОД.              РЕШЕНИЕ №160       На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.9 от ЗОС  във връзка с процедура по реда на чл. 36, ал.1, т.2 от…

Решение №159 от 28.08.2020 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №9 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 28.08.2020 ГОД.            РЕШЕНИЕ №159       На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС и чл.4, ал.2,  от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост,…

Решение №158 от 28.08.2020 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №9 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 28.08.2020 ГОД.            РЕШЕНИЕ №158       На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.52, ал.2 и ал.3 от ЗОС, Общински съвет – Хасково реши:   I.Преобразува ОП „Туристически информационен център“ и…

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!