Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Мандат 2019 - 2023

Решение №4 от 29.11.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №2 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 29.11.2019 ГОД.            РЕШЕНИЕ №4       На основание чл.21, ал.1, т.1, чл.48, ал.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково, Общински съвет –…

Решение №11 от 29.11.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №2 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 29.11.2019 ГОД.              РЕШЕНИЕ №11                         На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и…

Решение №10 от 29.11.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №2 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 29.11.2019 ГОД.            РЕШЕНИЕ №10     На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.29 от ЗОЗЗ и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – Хасково дава предварително съгласие за прокарване…

Решение №9 от 29.11.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №2 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 29.11.2019 ГОД.            РЕШЕНИЕ №9     На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 от ЗОС, Общински съвет – Хасково реши:          1. Дава съгласие временно да…

Решение №8 от 29.11.2019 г.

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №2 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 29.11.2019 ГОД.              РЕШЕНИЕ №8       1.На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково дава съгласие Община Хасково да участва с проектно предложение в конкурсна…

Решение №7 от 29.11.2019 г.

   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №2 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 29.11.2019 ГОД.            РЕШЕНИЕ №7     На основание чл.21, ал1, т.8, т.12 и т.23  и ал.2 от ЗМСМА,  Общински съвет – Хасково реши:   1. Дава съгласие Община Хасково да кандидатства с…

Решение №6 от 29.11.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №2 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 29.11.2019 ГОД.        РЕШЕНИЕ №6     На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.88 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., Общински съвет – Хасково: Дава съгласие Кметът на община…

Решение №5 от 29.11.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №2 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 29.11.2019 ГОД.            РЕШЕНИЕ №5     Общински съвет - Хасково, на основание чл.5, ал.16 от ПМС 67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и чл.21, ал.1, т.5 от Закона…

Решение №3 от 29.11.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №2 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 29.11.2019 ГОД.              РЕШЕНИЕ №3                   На основание чл.24, ал.2 от ЗМСМА и чл.11 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково, Общински съвет – Хасково избира…

Решение №2 от 08.11.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №1 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 08.11.2019 ГОД.                РЕШЕНИЕ №2            На основание чл.23, ал.3, изр.второ от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково избира за председател на Общински съвет – Хасково – г-жа ТАНЯ ТРЕНДАФИЛОВА…

Решение №1 от 08.11.2019 г.

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №1 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 08.11.2019 Г.                РЕШЕНИЕ №1          На основание чл.78 “А”, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково, Общински съвет – Хасково избира Постоянна…

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!