Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Мандат 2019 - 2023

Решение №47 от 31.01.2020 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №4 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 31.01.2020 ГОД.            РЕШЕНИЕ №47     На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се…

Решение №46 от 31.01.2020 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №4 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 31.01.2020 ГОД.            РЕШЕНИЕ №46             На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да…

Решение №45 от 31.01.2020 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №4 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 31.01.2020 ГОД.     РЕШЕНИЕ №45                На основание чл.21, ал.1 т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,  Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект…

Решение №44 от 31.01.2020 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №4 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 31.01.2020 ГОД.          РЕШЕНИЕ №44   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.7 от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителните и канализационни…

Решение №43 от 31.01.2020 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №4 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 31.01.2020 ГОД.          РЕШЕНИЕ №43              На основание чл.111, чл.112, ал.1, т.1 и т.2, чл.113, чл.114, ал.1, чл.115, чл.193, ал.3 и ал.4 от Закона за горите  и разпоредбите на Наредбата за условията и реда…

Решение №42 от 31.01.2020 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №4 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 31.01.2020 ГОД.            РЕШЕНИЕ №42             І. На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.25 във връзка с чл.13, ал.1, т.5 от Наредба №3 за упражняване правата на община Хасково върху общинската…

Решение №41 от 31.01.2020 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №4 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 31.01.2020 ГОД.            РЕШЕНИЕ №41       На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА във връзка с чл.12, ал.2 от ЗЕЕ, Общински съвет – Хасково приема ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА  за насърчаване използването…

Решение №40 от 31.01.2020 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №4 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 31.01.2020 ГОД.            РЕШЕНИЕ №40     На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.19а от Закона за водите, Общински съвет – Хасково изменя свое Решение №752 от 28.09.2018 г.,  както…

Решение №39 от 31.01.2020 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №4 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 31.01.2020 ГОД.            РЕШЕНИЕ №39             На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 52, ал.1, т.3 от Закона за водите, Общински съвет Хасково:   Дава съгласие да бъде…

Решение №38 от 31.01.2020 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №4 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 31.01.2020 ГОД.            РЕШЕНИЕ №38   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет - Хасково реши:   Учредява безвъзмездно право на ползване на Български червен кръст на Република България, чрез Областен съвет…

Решение №37 от 31.01.2020 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №4 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 31.01.2020 ГОД.            РЕШЕНИЕ №37       1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.61, ал.2 от НУРОС, Общински съвет – Хасково дава съгласие за учредяване правo на строеж…

Решение №36 от 31.01.2020 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №4 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 31.01.2020 ГОД.            РЕШЕНИЕ №36     1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.61, ал.2 от НУРОС, Общински съвет – Хасково дава съгласие за учредяване правo на строеж в…

Решение №35 от 31.01.2020 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №4 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 31.01.2020 ГОД.            РЕШЕНИЕ №35     1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.61, ал.2 от НУРОС, Общински съвет – Хасково дава съгласие за учредяване правo на строеж в…

Решение №34 от 31.01.2020 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №4 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 31.01.2020 ГОД.            РЕШЕНИЕ №34             1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.63, ал.3 от НУРОС, Общински съвет – Хасково дава съгласие за учредяване правo на строеж…

Решение №33 от 31.01.2020 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №4 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 31.01.2020 ГОД.            РЕШЕНИЕ №33   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.61, ал.2 от НУРОС, Общински съвет – Хасково дава съгласие за учредяване правo на строеж за пристояване…

Решение №32 от 31.01.2020 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №4 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 31.01.2020 ГОД.            РЕШЕНИЕ №32       На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал.9 от ЗОС  във връзка с процедура по реда на чл.…

Решение №31 от 31.01.2020 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №4 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 31.01.2020 ГОД.              РЕШЕНИЕ №31     На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал.9 от ЗОС  във връзка с процедура по реда на чл.35,…

Решение №30 от 31.01.2020 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №4 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 31.01.2020 ГОД.            РЕШЕНИЕ №30     На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 94 и чл. 39 от Закона за публичните финанси,…

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!