Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Мандат 2015 - 2019

Решение № 0011

Общински съвет - Хасково Протокол №2 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 11.12.2015 г. На основание чл.21, ал.1, т.6, ал.2 от ЗМСМА и чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Хасково приема актуализирано разпределение на промените по бюджета на Община Хасково към 30.09.2015 г.     …

Решение № 0010

Общински съвет - Хасково Протокол №2 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 11.12.2015 г. 1. На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет - Хасково изменя Решение №45 от 03.02.2012 г., /изм. и доп. с Решение №515 от 06.12.2013 г. и Решение №801 от 24.04.2015 г./…

Решение № 0009

Общински съвет - Хасково Протокол №2 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 11.12.2015 г. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗСМА, Общински съвет – Хасково реши: 1. Дава съгласие Община Хасково да подаде проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-4.001, ПО ОПЕРАТИВНА…

Решение № 0008

Общински съвет - Хасково Протокол №2 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 11.12.2015 г. На основание чл.21, ал.1 т.2 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково утвърждава като брой кметски наместници в съответствие с утвърдената численост и структура на Общинска администрация Хасково – 1 /един/ бр. кметски наместник.…

Решение № 0007

Общински съвет - Хасково Протокол №2 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 11.12.2015 г. На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.22 от ЗМСМА във връзка с чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, Общински съвет – Хасково реши:   1. Дава мандат на кмета на Община Хасково –…

Решение № 0006

Общински съвет - Хасково Протокол №2 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 11.12.2015 г. На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.2 и чл.27, ал.1 от Устава на НСОРБ, Общински съвет – Хасково реши: 1. Определя за делегат на Община Хасково в Общото събрание на…

Решение № 0005

Общински съвет - Хасково Протокол №2 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 11.12.2015 г. На основание чл.22, ал.2 от Закона за регионалното развитие и чл.62, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, Общински съвет – Хасково определя за свой представител в Областния съвет за развитие на…

Решение № 0004

Общински съвет - Хасково Протокол №2 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 11.12.2015 г. На основание чл.21, ал.1, т.1, чл.48, ал.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково, Общински съвет – Хасково определя числеността и поименния състав на Постоянните комисии…

Решение № 0003

Общински съвет - Хасково Протокол №2 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 11.12.2015 г. На основание чл.24, ал.2 от ЗМСМА и чл.11 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково, Общински съвет – Хасково избира Митко Костадинов Полихронов за заместник-председател на Общински съвет – Хасково.  …

Решение № 0002

Протокол №1 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 06.11.2015 г. На основание чл.21, ал.1, т.3 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково избира за председател на Общински съвет – Хасково – г-жа ТАНЯ ТРЕНДАФИЛОВА ЗАХАРИЕВА.     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО: /Таня Захариева/

Решение № 0001

Протокол №1 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 06.11.2015 г. На основание чл.78 “А”, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково, Общински съвет – Хасково избира Постоянна комисия за провеждане на тайно гласуване в състав: Председател: Златка Михайлова Караджова Членове: 1. Валя Стоилова Иванова…

Решение № 0002

Общински съвет - Хасково Протокол №1 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 06.11.2015 г. На основание чл.21, ал.1, т.3 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково избира за председател на Общински съвет – Хасково – г-жа ТАНЯ ТРЕНДАФИЛОВА ЗАХАРИЕВА.     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО: /Таня Захариева/  …

Решение № 0001

Общински съвет - Хасково Протокол №1 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 06.11.2015 г. На основание чл.78 “А”, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково, Общински съвет – Хасково избира Постоянна комисия за провеждане на тайно гласуване в състав: Председател: Златка Михайлова Караджова Членове:…

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!