Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Мандат 2015 - 2019

Решение №902 от 31.05.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №46 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 31.05.2019 ГОД.              РЕШЕНИЕ №902           На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА и т.3.1. от Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ИСУН № BG16M1OP002-5.002-0015-С01, Общински съвет –…

Решение №901 от 31.05.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №46 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 31.05.2019 ГОД.                РЕШЕНИЕ №901             На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, §3 от ДП на ЗУТ, във връзка с чл.9 от ЗМДТ, Общински съвет - Хасково…

Решение №900 от 31.05.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №46 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 31.05.2019 ГОД.            РЕШЕНИЕ №900     На основание чл.21, ал.1, ал.7 и ал.2 от ЗМСМА и чл.9, ал.2 от Наредба за дейността на приют за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на…

Решение №899 от 31.05.2019 г.

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №46 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 31.05.2019 ГОД.                РЕШЕНИЕ №899             1. На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл.7 от Правилник за финансово подпомагане на процедури „ИН ВИТРО и ИН…

Решение №898 от 31.05.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №46 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 31.05.2019 ГОД.              РЕШЕНИЕ №898             1. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с  чл.68, ал.1 от Закона за съдебната власт, Общински съвет – Хасково избира Комисия от общински…

Решение №897 от 31.05.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №46 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 31.05.2019 ГОД.                  РЕШЕНИЕ №897             На основание чл.24, ал.2 от ЗМСМА и чл.11 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково, Общински съвет – Хасково…

Решение №896 от 19.04.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №45 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 19.04.2019 ГОД.              РЕШЕНИЕ №896           1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.52 „А” от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково, Общински…

Решение №895 от 19.04.2019 г.

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №45 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 19.04.2019 ГОД.              РЕШЕНИЕ №895             На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.4, ал.2 от Правилника за реда, начина и…

Решение №894 от 19.04.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №45 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 19.04.2019 ГОД.                РЕШЕНИЕ №894       На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.98, т.12 от Конституцията на Република България, Общински съвет – Хасково предлага на Президента…

Решение №893 от 19.04.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №45 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 19.04.2019 ГОД.                  РЕШЕНИЕ №893             На основание чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково реши:         Да бъде променено името на ул. „Александър Паскалев”, находяща се…

Решение №892 от 19.04.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №45 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 19.04.2019 ГОД.                РЕШЕНИЕ №892             На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.16а и чл.17, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково…

Решение №891 от 19.04.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №45 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 19.04.2019 ГОД.                  РЕШЕНИЕ №891        На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание…

Решение №890 от 19.04.2019 г.

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №45 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 19.04.2019 ГОД.                  РЕШЕНИЕ №890             На основание чл.21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 124а, ал. 1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет…

Решение №889 от 19.04.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №45 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 19.04.2019 ГОД.                  РЕШЕНИЕ №889        На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание…

Решение №888 от 19.04.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №45 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 19.04.2019 ГОД.                  РЕШЕНИЕ №888     На основание чл.21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание…

Решение №887 от 19.04.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №45 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 19.04.2019 ГОД.                РЕШЕНИЕ №887          На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и в изпълнение на Решение №839 от 22.02.2019 г. на Общински съвет – Хасково, Общински съвет -…

Решение №886 от 19.04.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №45 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 19.04.2019 ГОД.                РЕШЕНИЕ №886             На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.36 б, ал.4 и ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане,…

Решение №885 от 19.04.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №45 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 19.04.2019 ГОД.                  РЕШЕНИЕ №885       На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.1 от Закона за закрила на детето и чл.3, ал.1 от…

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!