Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Мандат 2015 - 2019

Решение №920 от 31.05.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №46 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 31.05.2019 ГОД.                РЕШЕНИЕ №920                 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от     ЗОС във връзка с процедура по реда на чл. 17, ал.3 и 5 от…

Решение №919 от 31.05.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №46 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 31.05.2019 ГОД.          РЕШЕНИЕ №919                            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал.9 от ЗОС  във връзка с процедура по реда на чл. 36,…

Решение №918 от 31.05.2019 г.

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №46 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 31.05.2019 ГОД.              РЕШЕНИЕ №918              I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, чл.4, ал.2, чл.45, ал.1 от Наредбата за управление…

Решение №917 от 31.05.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №46 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 31.05.2019 ГОД.                РЕШЕНИЕ №917                 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал.9 от ЗОС  във връзка с процедура по реда…

Решение №916 от 31.05.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №46 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 31.05.2019 ГОД.                РЕШЕНИЕ №916                             На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.51, ал.1 от ЗОС, Общински съвет - Хасково дава съгласие Община Хасково…

Решение №915 от 31.05.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №46 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 31.05.2019 ГОД.                РЕШЕНИЕ №915             1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 183, ал. 4 от ЗУТ и във връзка с чл. 41, ал.…

Решение №914 от 31.05.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №46 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 31.05.2019 ГОД.              РЕШЕНИЕ №914             I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.9 от ЗОС; във връзка с чл.60, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост,…

Решение №913 от 31.05.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №46 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 31.05.2019 ГОД.            РЕШЕНИЕ №913        На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.9 и чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.4, ал.2, , чл.8, ал.1 от Наредбата за управление…

Решение №912 от 31.05.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №46 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 31.05.2019 ГОД.                РЕШЕНИЕ №912     На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 66а от Закона за общинската собственост и чл.75 от Наредбата за управление…

Решение №911 от 31.05.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №46 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 31.05.2019 ГОД.                РЕШЕНИЕ №911     На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА във връзка с чл. 12, ал. 2 от ЗЕЕ,  Общински съвет – Хасково приема Програма по енергийна ефективност на…

Решение №910 от 31.05.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №46 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 31.05.2019 ГОД.                РЕШЕНИЕ №910             На основание чл.13, ал.1, т.3 и чл.28, ал.4 от Наредба №3 за упражняване правата на община Хасково върху общинската част от капитала на търговските…

Решение №909 от 31.05.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №46 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 31.05.2019 ГОД.                РЕШЕНИЕ №909           На основание чл.13, ал.1, т.3 и чл.28, ал.4 от Наредба №3 за упражняване правата на община Хасково върху общинската част от капитала на търговските дружества,…

Решение №908 от 31.05.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №46 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 31.05.2019 ГОД.                РЕШЕНИЕ №908     На основание чл.13, ал.1, т.3 и чл.28, ал.4 от Наредба № 3 за упражняване правата на община Хасково върху общинската част на капитала на търговските…

Решение №907 от 31.05.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №46 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 31.05.2019 ГОД.                РЕШЕНИЕ №907              На основание чл.13, ал.1, т.3 и чл.28, ал.4 от Наредба №3 за упражняване правата на община Хасково върху общинската част от капитала на търговските…

Решение №906 от 31.05.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №46 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 31.05.2019 ГОД.                РЕШЕНИЕ №906   На основание чл.13, ал.1, т.3 и чл.28, ал.4 от Наредба №3 за упражняване на правата на Община Хасково върху общинската част на капитала на търговските дружества,…

Решение №905 от 31.05.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №46 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 31.05.2019 ГОД.            РЕШЕНИЕ №905          На основание чл.13, ал.1, т.3 и чл.28, ал.4 от Наредба № 3 за упражняване на правата на Община Хасково върху общинската част от капитала на търговските…

Решение №904 от 31.05.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №46 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 31.05.2019 ГОД.               РЕШЕНИЕ №904            На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,  Общински съвет – Хасково отлага вземането на решение по Докладна записка от кмета на Община Хасково относно:…

Решение №903 от 31.05.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №46 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 31.05.2019 ГОД.            РЕШЕНИЕ №903          На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.124 ал.2 от ЗПФ,  Общински съвет – Хасково дава съгласие:         1. Да бъдат осигурени допълнително средства от…

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!