Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Мандат 2015 - 2019

Решение №938 от 28.06.2019 г.

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №47 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 28.06.2019 ГОД.                РЕШЕНИЕ №938                           На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.9 от ЗОС  във връзка с процедура по реда на чл. 36,…

Решение №937 от 28.06.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №47 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 28.06.2019 ГОД.            РЕШЕНИЕ №937     На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.39, ал.4 от ЗОС, чл.70, ал.1  от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и чл.13…

Решение №936 от 28.06.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №47 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 28.06.2019 ГОД.                РЕШЕНИЕ №936           На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.39, ал.4 и ал.5 от ЗОС и чл.70, ал.1 и ал.2 от Наредбата за управление…

Решение №935 от 28.06.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №47 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 28.06.2019 ГОД.            РЕШЕНИЕ №935     На основание чл.21, ал.1, т.8, и ал.2, от ЗМСМА, чл.14, ал.6 и ал.8 от ЗОС и  чл.18, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост,…

Решение №934 от 28.06.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №47 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 28.06.2019 ГОД.              РЕШЕНИЕ №934                  І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.15, ал.5 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински…

Решение №933 от 28.06.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №47 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 28.06.2019 ГОД.                РЕШЕНИЕ №933             На основание чл.9 и чл.10, ал. 1 от Закона за енергията от възобновяеми източници, чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково приема…

Решение №932 от 28.06.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №47 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 28.06.2019 ГОД.              РЕШЕНИЕ №932             На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА; чл. 18, ал. 1, т. 2 от ЗСП и чл.36, ал.5 от ППЗСП, Общински съвет - Хасково реши:  …

Решение №931 от 28.06.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №47 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 28.06.2019 ГОД.                РЕШЕНИЕ №931     На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл. 36, ал. 2 от Постановление на Министерски съвет №344 от 21.12.2018 г. за изпълнението на държавния…

Решение №930 от 28.06.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №47 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 28.06.2019 ГОД.            РЕШЕНИЕ №930        На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл. 125 от Закон за публичните финанси, Общински съвет - Хасково извършва промяна по бюджета на община Хасково…

Решение №929 от 28.06.2019 Г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №47 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 28.06.2019 ГОД.          РЕШЕНИЕ №929     На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл. 125 от Закон за публичните финанси, Общински съвет - Хасково извършва промяна по бюджета на община Хасково за 2019…

Решение №928 от 28.06.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №47 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 28.06.2019 ГОД.            РЕШЕНИЕ №928           1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-Хасково дава съгласие Община Хасково да разработи проектно предложение и кандидатства по ОП „Околна среда“ 2014-2020,…

Решение №927 от 28.06.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №47 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 28.06.2019 ГОД.              РЕШЕНИЕ №927          На основание чл.21,  ал.2 от ЗМСМА и §5, т.40 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Хасково:            1. Отменя Наредба за реда и условията…

Решение №926 от 28.06.2019 г.

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №47 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 28.06.2019 ГОД.            РЕШЕНИЕ №926     На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково изменя и допълва Наредбата за обществения ред при използване на ППС и осигуряване на безопасността на…

Решение №925 от 28.06.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №47 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 28.06.2019 ГОД.              РЕШЕНИЕ №925             На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково изменя и допълва Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община…

Решение №924 от 31.05.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №46 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 31.05.2019 ГОД.                РЕШЕНИЕ №924                   1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.52 „А” от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –…

Решение №923 от 31.05.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №46 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 31.05.2019 ГОД.              РЕШЕНИЕ №923       На основание чл.21, ал.1, т.22 и ал.2 от ЗМСМА и чл.4, ал.1, т.22 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, Общински съвет –…

Решение №922 от 31.05.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №46 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 31.05.2019 ГОД.         РЕШЕНИЕ №922        На основание чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково реши:         1. Да бъде продължен бул. „България” между осови точки о.т.41 до о.т.121 и от о.т.43…

Решение №921 от 31.05.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №46 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 31.05.2019 ГОД.         РЕШЕНИЕ №921             На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково реши:         1. Дава съгласие Община Хасково да осигури средства в размер на 5 200…

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!