Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Мандат 2015 - 2019

Решение №956 от 26.07.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №48 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 26.07.2019 ГОД.              РЕШЕНИЕ №956                     I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.9 от ЗОС; във връзка с чл.60, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска…

Решение №955 от 26.07.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №48 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 26.07.2019 ГОД.              РЕШЕНИЕ №955            I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, чл.4, ал.2, чл.45, ал.1 от Наредбата…

Решение №954 от 26.07.2019 г.

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №48 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 26.07.2019 ГОД.                РЕШЕНИЕ №954                           На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.9 от ЗОС,  във връзка с процедура по реда на чл.35, ал.3 от…

Решение №953 от 26.07.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №48 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 26.07.2019 ГОД.              РЕШЕНИЕ №953             На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 и чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.4, ал.2, чл.8, ал.1 от Наредбата за…

Решение №952 от 26.07.2019 г.

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №48 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 26.07.2019 ГОД.                РЕШЕНИЕ №952           На основание чл.21, ал1, т.23 от ЗМСМА и раздел V, чл.21. /2/ от Правила за реда и начина за отпускане на финансови средства за…

Решение №951 от 26.07.2019 г.

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №48 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 26.07.2019 ГОД.              РЕШЕНИЕ №951                 1. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково дава съгласие да бъдат отпуснати средства в размер на 1 000 лв.…

Решение №950 от 26.07.2019 г.

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №48 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 26.07.2019 ГОД.              РЕШЕНИЕ №950                   1. На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Хасково…

Решение №949 ОТ 26.07.2019 Г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №48 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 26.07.2019 ГОД.              РЕШЕНИЕ №949                   На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.19, ал.2 от Закона за социално подпомагане и чл.36 а, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на…

Решение №948 от 26.07.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №48 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 26.07.2019 ГОД.            РЕШЕНИЕ №948           На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон и чл.13, ал.1, т.5 от Наредба за упражняване правата на община…

Решение №947 от 26.07.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №48 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 26.07.2019 ГОД.            РЕШЕНИЕ №947     На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл. 125 от Закон за публичните финанси, Общински съвет - Хасково извършва промяна по бюджета на община Хасково за…

Решение №946 от 26.07.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №48 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 26.07.2019 ГОД.         РЕШЕНИЕ №946               На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.124 ал.2 от ЗПФ,  Общински съвет – Хасково дава съгласие Кмета на Община Хасково да извърши…

Решение №945 от 26.07.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №48 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 26.07.2019 ГОД.                РЕШЕНИЕ №945                  На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.23 от ЗМСМА и чл. 3.8 от Административния договор за предоставяне на БФП № от ИСУН- BG05M9OP001-2.040-0006-C01,  Общински…

Решение №944 от 26.07.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №48 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 26.07.2019 ГОД.                РЕШЕНИЕ №944             На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-Хасково дава съгласие Община Хасково да разработи проектно предложение и кандидатства по процедура „Рехабилитация…

Решение №943 от 28.06.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №47 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 28.06.2019 ГОД.                РЕШЕНИЕ №943                   1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.52 „А“ от Правилника за организация и дейността на Общински съвет –Хасково,…

Решение №942 от 28.06.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №47 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 28.06.2019 ГОД.                РЕШЕНИЕ №942             На основание чл.21, ал.1, т.22 и ал.2 от ЗМСМА и чл.4, ал.1, т.22 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, Общински съвет…

Решение №941 от 28.06.2019 г.

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №47 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 28.06.2019 ГОД.                РЕШЕНИЕ №941                    1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 63, ал.3 от НУРОС,  Общински съвет –…

Решение №940 от 28.06.2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №47 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 28.06.2019 ГОД.                РЕШЕНИЕ №940                   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.9 от ЗОС  във връзка с процедура по реда на чл.36, ал. 1, т.…

Решение №939 от 28.06.2019 г.

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ПРОТОКОЛ №47 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 28.06.2019 ГОД.                РЕШЕНИЕ №939           На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.9 от ЗОС,  във връзка с процедура по реда на чл. 36, ал. 1,…

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!