Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Мандат 2011 - 2015

Решение №0860

Общински съвет – Хасково Протокол №46 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 26.06.2015 год. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, чл.4, ал.2, чл.45, ал.1 и чл.60, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва…

Решение №0859

Общински съвет – Хасково Протокол №46 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 26.06.2015 год. На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково одобрява нова численост на Община Хасково от 253 щатни бр. на 257 щатни бр., считано от 01.07.2015 г. На основание чл.21, ал.1, т.2 от…

Решение №0858

Общински съвет – Хасково Протокол №46 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 26.06.2015 год. 1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.122, ал.2 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Хасково открива Симфоничен оркестър – гр.Хасково, с численост 18 бр., считано от 01.08.2015 г.,…

Решение №0857

Общински съвет – Хасково Протокол №46 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 26.06.2015 год. 1. На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.11, ал.2 от Наредба №9 от 26.06.2000 година на Министерство на здравеопазването, Общински съвет – Хасково утвърждава предложението на Комисията по организирането и провеждането на конкурса…

Решение №0856

Общински съвет – Хасково Протокол №46 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 26.06.2015 год. 1. На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.11, ал.2 от Наредба №9 от 26.06.2000 година на Министерство на здравеопазването, Общински съвет – Хасково утвърждава предложението на Комисията по организирането и провеждането на конкурса…

Решение №0855

Общински съвет – Хасково Протокол №46 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 26.06.2015 год. 1. На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.11, ал.2 от Наредба №9 от 26.06.2000 година на Министерство на здравеопазването, Общински съвет – Хасково утвърждава предложението на Комисията по организирането и провеждането на конкурса…

Решение №0854

Общински съвет – Хасково Протокол №46 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 26.06.2015 год. 1. На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.11, ал.2 от Наредба №9 от 26.06.2000 година на Министерство на здравеопазването, Общински съвет – Хасково утвърждава предложението на Комисията по организирането и провеждането на конкурса…

Решение №0853

Общински съвет – Хасково Протокол №46 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 26.06.2015 год. На основание чл.21, ал.1, т.6, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.7 от Правилник за финансово подпомагане на процедури „ИН ВИТРО и ИН ВИВО” на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на…

Решение №0852

Общински съвет – Хасково Протокол №46 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 26.06.2015 год. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.36а, ал.3  от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общински съвет – Хасково приема Доклад за анализ на ситуацията и оценка на потребностите…

Решение №0851

Общински съвет – Хасково Протокол №45 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 29.05.2015 год. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.59, ал.1, чл.109, ал.2, чл.110, ал.1, т.3 и т.5 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково    ОДОБРЯВА:      …

Решение №0850

Общински съвет – Хасково Протокол №45 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 29.05.2015 год. На основание чл.21, ал.1, т.22 и ал.2 от ЗМСМА и чл.4, ал.1, т.22 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, Общински съвет – Хасково удостоява проф.д-р Асен Златаров – посмъртно, със званието „Почетен…

Решение №0849

Общински съвет – Хасково Протокол №45 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 29.05.2015 год. 1. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково приема Декларация, с която изразява несъгласието си срещу предлаганите промени в Закона за лечебните заведения и подкрепя становището на управителите на: „Център за психично…

Решение №0848

Общински съвет – Хасково Протокол №45 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 29.05.2015 год. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.109, ал.1, т.3 и чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково   ОДОБРЯВА:   Подробен устройствен план –…

Решение №0847

Общински съвет – Хасково Протокол №45 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 29.05.2015 год. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – план…

Решение №0846

Общински съвет – Хасково Протокол №45 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 29.05.2015 год. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – Хасково дава право на преминаване през общински поземлен имот №77195.374.27 /пасище/, м. „Халилово” по КК на гр.Хасково за…

Решение №0845

Общински съвет – Хасково Протокол №45 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 29.05.2015 год. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи и чл.29, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи, Общински съвет…

Решение №0844

Общински съвет – Хасково Протокол №45 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 29.05.2015 год. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – план…

Решение №0843

Общински съвет – Хасково Протокол №45 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 29.05.2015 год. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и чл.134, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково   ОБЯВЯВА:   Подробен устройствен план –…

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!