Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Мандат 2007 - 2011

Решение № 0006

Общински съвет - Хасково Протокол №3 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 21.12.2007 год. На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково реши: 1. Упълномощава кмета на община Хасково да сключи договор за ползване на кредитна линия в размер до 500 000 лева, за срок от…

Решение № 0005

Общински съвет - Хасково Протокол №2 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 16.11.2007 год. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково, Общински съвет – Хасково определя числеността и поименния състав на Постоянните комисии на Общински…

Решение № 0004

Общински съвет - Хасково Протокол №2 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 16.11.2007 год. На основание чл.24, ал.2 от ЗМСМА и чл.11 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково, Общински съвет – Хасково избира за заместник-председатели на Общински съвет – Хасково: Таня Костадинова Стойнова и…

Решение № 0003

Общински съвет - Хасково Протокол №2 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 16.11.2007 год. На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково приема изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково, както следва: §1 В чл.4, ал.1, т.12 накрая след думата…

Решение № 0002

Общински съвет - Хасково Протокол №1 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 09.11.2007 год. На основание чл.21, ал.1, т.3 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково избира за председател на Общински съвет – Хасково – г-н Делян Димчев Делчев. Председател на Общински съвет – Хасково: /Делян Делчев/

Решение № 0001

Общински съвет - Хасково Протокол №1 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 09.11.2007 год. На основание чл.78 “А”, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково, Общински съвет – Хасково избира Постоянна комисия за провеждане на тайно гласуване в състав: Председател: Стефан Тилев Атанасов и…

Решение № 0028

Общински съвет - Хасково Протокол №4 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 25.01.2008 год. На основание чл. 54, чл. 51 ал. 3 и чл. 53 т. 1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Хасково: 1. Създава Общинско предприятие с наименование: “Туристически информационен център” с предмет на дейност:…

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!