Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Изисквания и контрол върху дървесината, която се използва за битово отопление

Във връзка с предстоящия отоплителен сезон и Наредба № 6 от 7.10.2019 г. за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление на Министерство на земеделието, храните и горите,

ОБЩИНА ХАСКОВО предоставя информация за задълженията на лицата, използващи дървесина за битово отопление.

Дървесината, използвана за битово отопление, трябва да отговаря на следните изисквания:

  1. да е суха;
  2. да не е обработвана повърхностно с бои, лакове, смоли и лепила;
  3. да не е импрегнирана или да е претърпяла друга химична обработка;
  4. да не е свързана/примесена с други вещества и материали, включително текстил, пластмаси, гуми или други петролни продукти.

Дървесината за битово отопление се съхранява покрита, върху подложки на сухи и отцедливи места, осигуряващи продухваемост.

Минимални срокове за естествено просушаване на сурова дървесина съгласно приложението към Наредбата са:

 

ВИД НА ДЪРВЕСИНАТА

РАЗМЕРИ НА ДЪРВЕСИНАТА

ПЕРИОД В МЕСЕЦИ

ТВЪРДИ ШИРОКОЛИСТНИ

МЕКИ ШИРОКОЛИСТНИ

ИГЛОЛИСТНИ

Обла небелена

дължина над 2 м и диаметър на тънкия край над 18 см

14

12

12

дължина над 2 м и диаметър на тънкия край под 18 см

12

11

10

дължина от 1 до 2 м и диаметър на тънкия край над 18 см

13

12

11

дължина от 1 до 2 м и диаметър на тънкия край под 18 см

10

9

8

дължина от 0,40 м до 1 м и диаметър на тънкия край над 18 см

7,5

7

7

дължина от 0,40 м до 1 м и диаметър на тънкия край под 18 см

6

5,5

5

дължина до 0,40 м и диаметър на тънкия край над 18 см

5

4,5

4

дължина до 0,40 м и диаметър на тънкия край под 18 см

3,5

3,5

3,5

Цепена или фасонирана

дължина над 2 м

8

7,5

7,5

дължина от 1 до 2 м

6,5

5,5

5

дължина от 0,4 до 1 м

4,5

3,5

3

дължина до 0,4 м

3

3

2,5

 

Съгласно Наредбата:

- Продавачът на дървесина за битово отопление задължително информира купувача към коя от категориите – сурова или суха, е дървесината, предмет на продажба.

- Лицата, издаващи превозни билети за транспортиране на дървесина по чл. 211 от Закона за горите, задължително вписват в него към коя от категориите – сурова или суха, е дървесината, предмет на продажба.

- Спазването на изискванията за съхранение и използване на дървесина за битово отопление е отговорност и задължение на лицата, които я ползват.

Спазване изискванията на наредбата е част от общите усилия на държавата и на гражданите за подобряване качеството на въздуха и намаляване високите нива на емисии на фини прахови частици от битовото отопление.

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!