Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Главен архитект

 

Антон Любчев Щерев

Главен архитект на община Хасково

  • ул. Михаил Минчев 3
  • Тел.: 038 603308
  • E-mail: glarh@haskovo.bg

Главният архитект на Община Хасково провежда и контролира, чрез Дирекция "Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции"”, действията по устройство на територията, според предоставените му правомощия по Закона за устройство на територията.

Председателства Експертния съвет по устройство на територията.

Съгласува, одобрява или отказва съгласуването и одобряването на инвестиционните проекти.Следи и контролира спазването на действащите устройствени планове и схеми.

Предлага мотивирано пред Кмета на Община Хасково изменения на устройствени схеми и планове, както и предлага за одобряване изготвени такива.

Издава визи за проектиране. 

Одобрява градоустройствени схеми.

Издава или отказва мотивирано издаването на разрешения за строеж, актове за узаконяване, удостоверения за въвеждане в експлоатация на завършени строежи от IV-та и V-та категория.

Отговаря за архитектурно–художественото оформяне на населените места в Община Хасково.

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!