Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Резултати от класиране - първи етап

Резултати от първи етап на кандидатстване по Наредбата за финансово подпомагане на местната култура в Община Хасково за 2024 г. 

 

През първия етап на кандидатстване за финансово подпомагане на местната култура за 2024 г. в Община Хасково са постъпили общо 68 проекта по съответните направления: „Читалища“, „Културни инициативи“, „Мобилност“, „Утвърдени и значими събития“ и ,,Творчески стипендии на млади местни творци“.

Списъците с резултатите от работата на комисията за класираните и некласирани проекти на  първи етап на кандидатстване са публикувани в прикачените файлове:

 

Остатъкът от неразпределените на първи етап финансови  средства  от определения общ годишен размер на средствата за подпомагане на местната култура е  както следва:

Направление „Читалища“ – 27 820,90 лв.

Направление  „Културни инициативи“ -   95 013,95 лв.

Направление „Мобилност“ -  11 445,20 лв.

Направление „Утвърдени и значими събития“ – 22 000 лв.

Направление „Творчески стипендии на млади местни творци до 29 г.“ – 5 600 лв.

За неразпределените финансови средства на първи етап може да се канидатства с проекти на втори етап, съгласно Наредба за финансово подпомагане на местната култура в Община Хасково. 

Кандидатите, чиито искания не са одобрени на първи етап, могат да кандидатстват на втори етап, като подадат ново искане в горепосочения срок.

Файлове

Последна промяна: 18 Април 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!