Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“

Министерство на културата

 

 

 

Проект „АРТКРАФТ“,

Номер в ИСУН BGCULTURE-2.002-0026-C01, финансиран по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“,

процедура BGCULTURE-2.002 по резултат 2 "Подобрен достъп до изкуства и култура"

 

Програма:

Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

Бенефициент:

ДРАМАТИЧНО-КУКЛЕН ТЕАТЪР „ИВАН ДИМОВ“

Партньори:

ОБЩИНА ХАСКОВО

АЛИАНС ЗА РЕГИОНАЛНО

СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ

NORTH Consulting ehf., Iceland

Времетраене на проекта (в месеци):

19

Стойност:

391 083 лв.

Начална дата на проекта:

07.11.2022 г.

Крайна дата на:

30.04.2024 г.

Резюме на проекта:

Проект "АРТКРАФТ" представлява уникална по рода си колаборация между съорганизатори (публична администрация - община, културен институт - държавен куклено-драматичен театър и неправителствена организация - културен оператор), културно разнообразие на съдържанието с образователна насоченост (театрални и музикални представления и уъркшопове, образователни занаятчийски ателиета, работилници за рисуване и изложби) и интеракция между професионални творци, любители и неангажирани досега публики. В рамките на проекта са планирани редица събития, които се отличават от традиционната културна продукция на община Хасково. Те засягат освен нови интерпретации върху съществуващи културни продукти, нови публики, нови партньорства, нови форми и жанрове, нови пространства и нови социални ефекти, нови канали за информация, нови модели на потребление, така и нови синтези между различните форми на изкуствата и между изкуствата и другите обществени сфери.

"АРТКРАФТ" създава възможности за включване на повече млади хора в културния живот като използва потенциала, който изкуството и културата предлагат. Инвестицията в осигуряване на обществена достъпност до културно съдържание, респективно образование е ключова предпоставка за изграждане на европейска идентичност в рамките на общността, но съхранявайки различните културни традиции на голямото европейско семейство.

Проектът съдейства за постигане на целите на ФМ на ЕИП 2014-2021 за изграждане на широко сътрудничество между организации от страните донори и България, чрез които да се намалят икономическите и социални различия в Европа. Приемайки културата като двигател за местно и регионално развитие, организации от България и Исландия се обединяват за развитието на мултикултурен диалог.

С оглед повишаване на организационния капацитет се предвижда и изготвянето на план за привличане на публики и обучение за персонала на ДКТ "Иван Димов"- Хасково. Предвидени са и дейности за управление на проекта, както и мерки за информация и комуникация.

Дейности:

 

Организация и управление на проекта

Публичност и информация

Разработване на план за привличане публики и обучение за персонала

АРТКРАФТ ФЕСТ:

Фестивалът ще е с продължителност от седмица и ще се разгърне на няколко места в града - Градска градина, парк Кенана и парк Ямача. В рамките на фестивала ще бъдат представени културните продукти (постановки, пърформанси, изложби) получени в резултат от проектните дейности "МУЗИКАЛЕН КАЛЕЙДОСКОП", "АРТ-СКАУТИ" и "ГЛОБАЛНО ЛОКАЛНИ", вкл. събитие "АЗ-ХУДОЖНИКЪТ", където в публично пространство 6 хасковски художници ще рисуват портрети един на друг като публиката в реално време ще може да проследи целия процес по създаване на една творба. Събитието ще бъде заснето от млади фотографи под ръководството на професионален фотограф и обработени под формата на дигитален фоторазказ, който ще бъде публикуван в сайта на проекта и електронните инфо мрежи.

ГЛОБАЛНО ЛОКАЛНИ:

В рамките на дейността ще се реализират конкурс за плакат на пиеса и две творчески резиденции "ТИ ВОДИШ" в България и в Исландия за 14 артисти. Като резултат от творческата колаборация ще се създадат нови културни продукти - театрална постановка "Можеш ли да повярваш?", фотографска изложба и изложба за плакат, които ще бъдат представени по време на АРТКРАФТ ФЕСТ както и пред исландската публика.

МУЗИКАЛЕН КАЛЕЙДОСКОП:

Дейността цели въвличане на представители на различни етнически групи живеещи на територията на Община Хасково, които ще опознаят по-добре изкуството чрез организиране на събития, посветени на артистичното и културно образование в сферата на музиката, поднесени под формата на работни ателиета за деца и младежи. Особен акцент е гарантирането и разширяването на обхвата на културни дейности за деца и младежи от малките и отдалечени населени места - с. Криво поле, с. Войводово, с. Орлово и с. Конуш, вкл. от маргиналните общности, където достъпът до подобни събития е силно ограничен или изцяло липсва. Мотивът за провеждане на заниманията под тази форма е участниците, в лицето на деца и младежи от по-малките населени места, да придобиват умения преди всичко благодарение на своята собствена активна работа, а не само като слушатели, като акцентът е върху получаване на динамично знание. Ще се положат основите на школи по народна и духова музика, каквито към момента липсват.

АЗ- ХУДОЖНИКЪТ:

В рамките на дейността ще се реализира пътуваща изложба на създадените в рамките на събитието "АЗ- ХУДОЖНИКЪТ" портрети в с. Криво поле, с. Войводово, с. Орлово и с. Конуш (област Хасково) и с. Татарево (област Пловдив), със съпътстващи концерти на участниците в образователните ателиета и лагер.

АРТ-СКАУТИ:

В 7-дневен изнесен образователен лагер ще бъдат включени 20 млади таланти от школите за изкуства и клубове по интереси в града. Общо 7 образователни и творчески програми ще се разработят и реализират от модератори с квалификация опит в подходящите направления. Нашите скаути ще изследват необятния свят на изкуството. Като резултат от занятията по всяко направление групите трябва да създадат свои творчески продукти. Създадените от младежите културни продукти (изложби и музикални и театрални събития) ще бъдат представени в рамките на АРТКРАФТ ФЕСТ и като съпътстващи пътуващата изложба "АЗ- ХУДОЖНИКЪТ" събития.

ПОКАНА ЗА ТЕАТЪР: Можеш ли да повярваш?:

След премиерата по време на АРТКРАФТ ФЕСТ, театралната пиеса „Можеш ли да повярваш?“ ще потегли на турне и ще бъде представена в четири малки населени места, където гостуването на театър не е типично - град Ивайловград (Община Ивайловград, Област Хасково), град Симеоновград (Община Симеоновград, Област Хасково), град Гълъбово (Община Гълъбово, Област Стара Загора) и село Татарево (Община Първомай, Област Пловдив).

САГА ЗА ОГЪН И ЛЕД:

Дейността ще се разгърне в два етапа: Провеждане на творческата резиденция "ТИ ВОДИШ" в Исландия като продължение на проведената в България и подготвяне на фотографска изложба в Рейкявик. Вторият етап е свързан с реализиране на две нови културни събития в Рейкявик – представяне на съвместна фотографска изложба "Сага за огън и лед" и прожекция пред исландската публика на българската пиеса "Можеш ли да повярваш?", която ще бъде заснета със субтитри. Като съпътстващи събития ще бъдат проведени пресконференция и среща-разговор с творците.

Очаквани резултати:

Създадени възможности за включване на повече млади хора в културния живот като използва потенциала, който изкуството и културата предлагат. Инвестицията в осигуряване на обществена достъпност до културно съдържание, респективно образование, е ключова предпоставка за изграждане на европейска идентичност в рамките на общността, но съхранявайки различните културни традиции на голямото европейско семейство.

Изграждане на широко сътрудничество между организации от страните донори и България, чрез които да се намалят икономическите и социални различия в Европа. Приемайки културата като двигател за местно и регионално развитие, организации от България и Исландия се обединяват за развитието на мултикултурен диалог.

Привлечени нови публики и засилено социалното включване чрез подобряване на информираността за изкуства и култура на социални, етнически и културни малцинства;

Подобрен капацитет на културните институти на територията на Община Хасково за осъществяване на междукултурен диалог и културен обмен между организации от Исландия и България.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект BGCULTURE-2.002-0026

финансиран по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021

BGCULTURE-2.002 "Културно предприемачество, наследство и сътрудничество “

 

Последна промяна: 3 Май 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!