Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Списък на лицата, допуснати до явяване на тест за позицията управител на областен информационен център- гр. Хасково

 

 

 

 

Процедура №  BG05SFOP001-4.007

Договор № BG05SFOP001-4.007-0002-С01

Проект «Областен информационен център – Хасково»

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “ Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

 

С П И С Ъ К

НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ПОЗИЦИЯТА УПРАВИТЕЛ

 НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР-  гр. ХАСКОВО

 

След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи  за участие в обявения конкурс за управител на Областен информационен център – гр. Хаскво, допуснати до явяване на тест са следните кандидати:

 

Трите имена на кандидата

1

Евгени Димитров Консулов

 

Тестът ще се проведе на 14.12.2022 г. от 10.00 ч. в сграда  Общинска администрация, зала 315

Кандидатите се допускат до тест след легитимиране с документ за самоличност.

 

Последна промяна: 24 Февруари 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!