Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРВЮ ЗА ПОЗИЦИЯТА УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР- ГР. ХАСКОВО


 

 

 

Процедура №  BG05SFOP001-4.007

Договор № BG05SFOP001-4.007-0002-С01

Проект «Областен информационен център – Хасково»

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “ Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

 

 

С П И С Ъ К

НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРВЮ ЗА ПОЗИЦИЯТА УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР- ГР. ХАСКОВО

 

След проверка на тестовите задачи в обявения конкурс за управител на Областен информационен център

 – гр. Хасково, допуснати до явяване на интервю са следните кандидати:

 

Трите имена на кандидата  и брой точки

1.

 Евгени Димитров Консулов – 25,5 т.

 

Интервюто ще се проведе на 14.12.2022 г. от 13.30 ч. в сградата на Община Хасково.

Кандидатите се допускат до явяване на интервю след легитимиране с документ за самоличност.

 

 

Последна промяна: 24 Февруари 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!