Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА СЛУЖИТЕЛИ В , ДИРЕКЦИЯ „АРХИТЕКТУРА, ГРАДОУСТРОЙСТВО, СТРОИТЕЛСТВО И ИНВЕСТИЦИИ“ В ОБЩИНА ХАСКОВО

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ“

В ОБЩИНА ХАСКОВО

Комисия назначена със Заповед № РД-81/23.01.2024г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността Главен Експерт „Кадастър и регулация“ изготви следният списък на допуснати и недопуснати кандидати:

След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения подбор, допуснати до явяване на интервю са следните кандидати:

Няма допуснати кандидати .

2. Недопуснати до явяване на интервю кандидати :

2.1. Георги Тангарджиев

- липса на документ, удостоверяващ минимални изисквания за заемане на длъжността за професионално направление –геодезия

- липса на професионален опит 2 години в областта на геодезия, кадастър или регулация

Председател: ……п……………

Динко Тенев – Заместник - Кмет

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ „КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ“

В ОБЩИНА ХАСКОВО

Комисия назначена със Заповед № РД-81/23.01.2024г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността Старши Експерт „Кадастър и регулация“ изготви следният списък на допуснати и недопуснати кандидати:

След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения подбор, допуснати до явяване на интервю са следните кандидати:

Няма допуснати кандидати .

2. Недопуснати до явяване на интервю кандидати :

2.1. Георги Тангарджиев

- липса на документ, удостоверяващ минимални изисквания за заемане на длъжността за професионално направление –геодезия

- липса на професионален опит 1 година в областта на геодезия, кадастър или регулация

Председател:……… п……………….

Динко Тенев – Заместник - Кмет

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ „ВиК“

В ОБЩИНА ХАСКОВО

Комисия назначена със Заповед № РД-81/23.01.2024г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността Младши Експерт „Кадастър и регулация“ изготви следният списък на допуснати и недопуснати кандидати:

След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения подбор, допуснати до явяване на интервю са следните кандидати:

1.1. Георги Тангарджиев

Допуснатите кандидати трябва да се явят на интервю на 29.01.2024 г. от 14.00 часа в сградата на Община Хасково, гр. Хасково; пл. „Общински“ 1, зала 315.

2. Недопуснати до явяване на интервю кандидати :

Няма недопуснати кандидати.

Председател: ……….п……………….

Динко Тенев – Заместник - Кмет

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ „КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ“

В ОБЩИНА ХАСКОВО

Комисия назначена със Заповед № РД-81/23.01.2024г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността  Главен специалист „Кадастър и регулация“ изготви следният списък на допуснати и недопуснати кандидати:

След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения подбор, допуснати до явяване на интервю са следните кандидати:

1.1. Гергина Пазаитова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на интервю на 29.01.2024 г. от 14.30 часа в сградата на Община Хасково, гр. Хасково; пл. „Общински“ 1, зала 315.

2. Недопуснати до явяване на интервю кандидати :

2.1. Цветомира Гюнелиева

- липса на документ, удостоверяващ минимални изисквания за заемане на длъжността за професионален опит 2 години в областта на геодезия и кадастър ,маркшайдер или архитектура и строителство

Председател:……..п……………..

Динко Тенев – Заместник - Кмет

Последна промяна: 25 Януари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!