Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА Юрисконсулт в Отдел „Правно-нормативно обслужване“, Дирекция „Администрация и правно-нормативно обслужване“ в Община Хасково

                                                                                           СПИСЪК

                                          НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

            Юрисконсулт в Отдел „Правно-нормативно обслужване“, Дирекция „Администрация и

                                            правно-нормативно обслужване“ в Община Хасково

     Въз основа на Протокол от 09.01.2024г., на комисия, назначена със Заповед № РД-128/07.02.2024 г. на Кмета

на Община  Хасково, за   провеждане на конкурс за Държавен служител за длъжността Юрисконсулт     Отдел

„Правно-нормативно обслужване“,  Дирекция „Администрация и правно-нормативно  обслужване“ в   Община

Хасково и  на  основание Чл.21 от Наредба  за провеждане на конкурси  за  държавни служители, се изготви

следният списък на допуснати и недопуснати кандидати:

                а) Допуснати до конкурс кандидати:

                          1. Катя Грудева

                          2. Щилян Узунов

                         3. Димитър Лайлов

                         4. Нели Лишева

      Допуснатите кандидати трябва да се явят на тест на 22.02.2024г. от 10.00 часа в сградата на Община Хасково,

гр. Хасково; пл. „Общински“ 1.

               б) Недопуснати до конкурс кандидати:

                         1. Хазел Джевджед – Не представя документ за придобита юридическа правоспособност във връзка

с изискванията за заемане на длъжността.

Председател:

Пламен Лечев – Секретар на Община Хасково: ………п………....

Файлове

Последна промяна: 12 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!