Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Медиатор“ в Общностен център за подкрепа на деца и родители по проект „Шанс за нашите деца“

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Медиатор“

в Общностен център за подкрепа на деца и родители

по проект „Шанс за нашите деца“

 

Въз основа на Протокол №1 от 19.10.2022 г., на комисия, назначена със Заповед № РД- 1042/17.10.2022 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Медиатор“ в „Общностен център за подкрепа на деца и родители по проект BG05M9OP001-2.004-0049 „Шанс за нашите деца“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура  BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ се изготви следният списък на допуснати и недопуснати кандидати:

 

  1. След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения подбор, допуснати до явяване на интервю са следните кандидати:
    1. Звезделина  Бузова
    2. Александра  Петкова
    3. Милен Милев
    4. Латка Янева

Допуснатите кандидати трябва да се явят на интервю на 24.10.2021 г. от 14.30 часа в сградата на Община Хасково, гр. Хасково; пл. „Общински“ 1, зала 315.

2. Недопуснати до явяване на интервю кандидати :

      2.1. Марияна Георгиева Славова  – липса  на документ, удостоверяващ минимални изисквания за заемане на длъжността за средно образование; не е легализирана представената диплома.

Председател:

Десислава Стоянова – Ръководител проект: …п…....

Файлове

Последна промяна: 19 Октомври 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!