Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДОМАШЕН САНИТАР по Проект BG05SFPR002-2.001-0198 „Грижа в дома в Община Хасково“

Въз основа на Протокол от 27.05.2024  г., на комисия, назначена със Заповед № РД-483/14.05.2024 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за наемане на специалисти по Проект BG05SFPR002-2.001-0198 „Грижа в дома в Община Хасково“.

I.  След запознаване и проверка на подадените от кандидати документи за участие в обявения подбор /Приложение-Оценъчна карта 1/, допуснати до явяване на интервю са следните кандидати:

1. Гюлшен Емурла

2. Надя Димитрова

3. Билент Реджеб

4. Христина Димитрова

5. Ангелина Иванова

6. Иванка Ибрям

7. Анифе Мустафа

 

Допуснати кандидати следва да се явят на 29.05.2024 г.  от 9:00 ч. за провеждане на интервю в сградата на Община Хасково, гр. Хасково , пл. „Общински“ 1, зала 206, ет.2

 

 

II.  След запознаване и проверка на подадените от кандидати документи за участие в обявения подбор /Приложение-Оценъчна карта 1/, недопуснати до явяване на интервю са следните кандидати:

 

1. Зелиха Хасан- не представя документ, удостоверяващ необходимото образование ;

2.  Лезие Осман- не представя документ, удостоверяващ необходимото образование.

 

 

 

Председател:

 

Златка Караджова  …………п……………

Последна промяна: 27 Май 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!