Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Списък на допуснати и недопуснати до явяване на интервю за длъжността Социален работник по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа +“

Списък на допуснати и недопуснати до явяване на интервю

за длъжността Социален работник по Проект BG05M9OP001-6.002-0122

„Патронажна грижа +“

 

Протокол от 09.05.2022 г., на комисия, назначена със Заповед №РД-469/08.06.2022 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността Социален работник по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа +“, Община Хасково.


  1. След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения подбор /Приложение – Оценъчна карта 1/, допуснати до явяване на интервю са следните кандидати:
  1. Галя Георгиева

 

  1. След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения подбор /Приложение – Оценъчна карта 1/, недопуснати до явяване на интервю са следните кандидати:
  1. Весела Колачева – Не представя копие на документ удостоверяващ професионален опит минимум 1 година в сферата на социалните услуги.
  2. Митко Асенов – Не представя копие на документ удостоверяващ професионален опит минимум 1 година в сферата на социалните услуги.
  3. Павлинка Атанасова – Не представя копие на документ за минимално изискуема образователно-квалификационна степен, не представя копие на документ удостоверяващ професионален опит минимум 1 година в сферата на социалните услуги.
  • до интервю кандидати следва, да се явят на 13.06.2022г. от 10.00ч. в сградата на Община Хасково, гр.Хасково, пл.”Общински” 1, зала 315, ет.3.

 

 

 

 

 

 

Председател:

Златка Караджова – Ръководител проект .............п......................

Последна промяна: 28 Юни 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!