Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Списък на допуснати и недопуснати до явяване на интервю за длъжността „Шофьор“ по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа +“

Протокол от 24.08.2022 г., на комисия, назначена със Заповед №РД-798/19.08.2022 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността Шофьор по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа +“  по процедура BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + - Компонент 2“, Община Хасково.


1.   След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи  за участие в обявения подбор /Приложение – Оценъчна карта 1/, допуснати до явяване на интервю са следните кандидати:

  1. Даниел Христов
  2. Сезгин Ариф
  3. Николай Канев
  4. Яна Тодорова
  5. Илко Милушев
  6. Павел Колев

 

2.   След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения подбор /Приложение – Оценъчна карта 1/, недопуснати до явяване на интервю

НЯМА

 

Допуснатите до интервю кандидати следва, да се явят на 25.08.2022г. от 10.00ч. в сградата на Община Хасково, гр.Хасково, пл.”Общински” 1, зала 315, ет.3. 

Последна промяна: 24 Февруари 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!