Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Списък на допуснати и недопуснати до явяване на интервю за длъжността Логопед в „ Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“

Въз основа на Протокол от 16.01.2023 г., на комисия, назначена със Заповед №СУО-1/13.01.2023 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността Логопед в ДЦПДУТС.


След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения подбор /Приложение – Оценъчна карта 1/, допуснати до явяване на интервю са следните кандидати:

Кремена Христова Костадинова-Бойчинова

След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения подбор /Приложение – Оценъчна карта 1/, недопуснати до явяване на интервю

НЯМА

Допуснатите до интервю кандидати следва, да се явят на 18.01.2023г. от 09.00ч. в сградата на Община Хасково, гр.Хасково, пл.”Общински” 1, стая 411, ет.4.

Последна промяна: 24 Февруари 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!