Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Протокол за допустимост по документи за длъжността „Трудотерапевт“ в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“

Протокол за допустимост по документи

за длъжността „Трудотерапевт“

в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“

Протокол от 20.07.2022г., на комисия, назначена със Заповед № РД- 656/19.06.2022 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Трудотерапевт“ в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“ по Проект "Подай ръка на нашите деца", финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетни оси „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1“.

1.   След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи  за участие в обявения подбор /Приложение – Оценъчна карта 1/, допуснати до явяване на интервю са следните кандидати:

  1. Росица    Сталева
  2. Атанаска    Димова
  3. Кремена   Костадинова - Бойчинова

2. След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения подбор /Приложение – Оценъчна карта 1/, недопуснати до явяване на интервю:  Няма.

     Допуснатите кандидати трябва да се явят на интервю на 22.07.2022г. от 09:00 часа в сградата на Община Хасково, гр.Хасково, пл. „ Общински “ 1., зала 315.

 

Председател: Златка Караджова – Ръководител проект: ....... п.................

Последна промяна: 20 Юли 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!