Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ НА ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ ОТНОСНО: СЪЗДАВАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА ХАСКОВСКИ БИЗНЕС ОНЛАЙН БЮЛЕТИН.

 

 ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

съветниците на ПП “Възраждане” в Общински съвет – ХАСКОВО

Относно: Създаване и издаване на Хасковски бизнес онлайн бюлетин

 

Госпожи и господа общински съветници ,

Предлагаме да бъде създаден местен седмичен онлайн бюлетин за Община Хасково, който своевременно и ефективно да информира физическите и юридическите лица, както на територията на Община Хасково, така и в национален и международен мащаб, за актуалните бизнес новини и възможности,както в местен, така и в национален и международен аспект. Бюлетинът ще съдържа информация по следните теми: - Търсене и предлагане на международни доставчици и бизнес партньори в множество сфери от страна на местни и чуждестранни фирми;

- Предстоящи семинари, уебинари, конференции и пр. в подкрепа на бизнеса;

- Предстоящи международни изложения в Европа и региона;

- Отворени процедури по фондовете на ЕС, допустими кандидати и начини за кандидатстване;

- Информация за побратимените с Хасково градове и възможностите за привличане на нови побратимени градове, обмяна на опит и привличане на инвестиции;

- Информация за обществените поръчки във Хасково, България и ЕС, както и прочие полезни идеи и инициативи.

Предвид всичко гореизложено, предлагаме, посоченият бизнес онлайн бюлетин да бъде изготвян ежеседмично и публикуван всеки понеделник от 10:00 ч. на сайта на Община Хасково, като съответно предлагаме Общински съвет да вземе следното Решение:

 

РЕШЕНИЕ:

  1. Общински съвет - Хасково възлага на Отдел “Административен”, ежеседмично публикуване на прессъобщение с посочения бизнес бюлетин в медиите.
  2. Общински съвет - Хасково ще изгради своевременна информационна връзка с българските посолства и консулства в Европа и по света, като информацията за търговския обмен ще бъде свеждана до гражданите и бизнес средите на Хасково, чрез публикуване директните контакти на търговските контрагенти и търсените от тях продукти, стоки и услуги.
  3. Общински съвет - хасково възлага на Дирекция “Европейски и национални програми и проекти и екология” ежеседмично да подава информация към отдел Европейски и национални програми и проекти ” във връзка с изработването и разпространението на Хасковски експортен бизнес бюлетин.

 

МОТИВИ

За създаване и издаване на Хасковски бизнес онлайн бюлетин

1. Причините, поради които следва да бъде прието решение за създаването и издаването на Хасковски бизнес онлайн бюлетин, са свързани с необходимостта от подобряването и поощряването на развитието на бизнес климата в региона на Община Хасково, в създаването на по-добри условия за развитието на местния бизнес, в откриването на нови работни места, привличането на нови чуждестранни инвестиции, подобряването на достъпа до актуална информация и възможността за участие на местните физически и юридически лица в разнообразни инициативи на местно и международно ниво, развитието и подобрението на международните отношения и мн.др.

2. Целите и очакваните резултати, които се поставят с предлаганата инициатива са своевременно и ефективно да се информират физическите и юридическите лица, както на територията на Община Хасково, така и в национален и международен мащаб, за актуалните местни бизнес новини и възможности, както в местен, така и в национален и международен аспект, като по този начин се цели стимулирането на нови инициативи и развитието на местния бизнес, откриването на нови работни места, привличането на нови чуждестранни инвестиции и като цяло подобряването на местния бизнес климат.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на осъществяването на предложението на посочената инициатива: За приемането на предлаганата инициатива по създаването и издаването на Хаскововски бизнес онлайн бюлетин, не са необходими допълнителни финансови средства от бюджета на Община Хасково, както и допълнителни човешки ресурси, извън съществуващите.

 

 

С УВАЖЕНИЕ:

Ясен Колев …………… Атанас Кръстев ……………

Последна промяна: 19 Април 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!