Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ В ОБХВАТА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 77195.746.448, Ж.Р. „КАМ...

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ХАСКОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от  СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

Относно: Решение на Общински съвет за издаване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план - план за улична регулация в обхвата на поземлен имот № 77195.746.448, ж.р. „Каменец“, гр. Хасково

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Предлагам на Вашето внимание:

Искане с вх. № 94Д-669-3/15.03.2024 г. от Дорка Габрова, собственик на поземлени имоти № 77195.746.439 и № 77195.746.448 по КК на гр. Хасково, за одобряване на задание, съставено съгласно условията на чл. 125, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и допускане изработването на ПУП, съгласно изискванията на чл. 16а от ЗУТ. Собственикът на имотите има инициатива същите да бъдат урегулирани в самостоятелни УПИ, като за да се осигури достъп до вътрешния поземлен имот № 77195.746.439 се проектира улица-тупик в обхвата на поземлен имот № 77195.746.448 по КК на гр. Хасково в условията на чл. 16а от ЗУТ. Разрешение за изработването на този план е в компетенциите на Общински съвет.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 16а от ЗУТ предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 16а от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – план за улична регулация в обхвата на поземлен имот № 77195.746.448 по КК на гр. Хасково. ПУП – план за улична регулация  се състои в проектиране на улица – тупик в обхвата на поземлен имот № 77195.746.448 в условията на чл. 16а от ЗУТ, за да се осигури достъп до поземлен имот № 77195.746.439 по КК на  гр. Хасково.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

Последна промяна: 19 Април 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!