Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладни записки

Докладнa запискa за предстоящото редовно заседание на Общински съвет - Хасково

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ХАСКОВО   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от Добри Беливанов – кмет на община Хасково   Относно: Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост в Община Хасково  за периода 2016 - 2019 г.   Уважаеми госпожи и господа общински съветници,   В изпълнение на разпоредбите на чл.8, ал.8…

Докладнa запискa за предстоящото редовно заседание на Общински съвет - Хасково

ДО  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от Група общински съветници от Представителна група „Коалиция „За Хасково” при Общински съвет - Хасково     ОТНОСНО: Изменение на чл.26, ал.7 от Наредбата за  определянето и администрирането на местните  такси и цени на услуги на територията на община Хасково.   Уважаеми…

Докладна записка за извънредното заседание на Общински съвет - Хасково на 15.01.2016 г.

ДООБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО                                                            ДОКЛАДНА ЗАПИСКАот Добри Беливанов – кмет на Община ХасковоОТНОСНО: Кандидатстване с Проект „Подобряване на социалната инфраструктура  в областта на здравеопазването  чрез реконструкция и обновяване на  „Център за психично здраве“ ЕООД , гр.…

Докладна записка за предстоящото заседание на Общински съвет - Хасково на 29.12.2015 г. /2

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от Добри Беливанов – Кмет на Община Хасково     ОТНОСНО: Изменение на Наредбата за определяне размера на  местните данъци в Община Хасково, в частта, касаеща размера на данъка върху превозните средства -  леки автомобили и мотоциклети в Община Хасково.  …

Докладна записка за предстоящото заседание на Общински съвет - Хасково на 29.12.2015 г. / 1

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от Добри Беливанов – Кмет на Община Хасково   ОТНОСНО: Изменение на Наредбата за определяне и  администриране на местните такси и цени на услуги на  територията на Община Хасково, Раздел III „Такси за  детски ясли, детски градини, домове за социални  грижи,…

Докладнa запискa за предстоящото заседание на Общински съвет - Хасково на 31.07.2015 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От инж. Георги Иванов – Кмет на Община Хасково   Относно: Наредба за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделската земя от общинския поземлен фонд по чл.30, ал.2 от Закона за опазване на земеделската земя (ЗОЗЗ).   УВАЖАЕМИ ДАМИ И…

Докладнa запискa за предстоящото заседание на Общински съвет - Хасково на 29.05.2015 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от Георги Иванов – Кмет на Община Хасково   ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково на Общински съвет - Хасково    Уважаеми госпожи и господа общински…

Докладнa запискa за предстоящото заседание на Общински съвет - Хасково на 27.03.2015 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   От Георги Иванов – Кмет на Община Хасково   Относно: изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково   УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   Предлагам на Вашето…

Докладнa запискa за предстоящото заседание на Общински съвет - Хасково на 27.02.2015 г./1/

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ХАСКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   От Георги Иванов – Кмет на Община Хасково   Относно: допълване на Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване на безопасността на движението на територията на община Хасково    УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   През изминалите месеци…

Докладнa запискa за предстоящото заседание на Общински съвет - Хасково на 27.02.2015 г./2/

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО   ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА   от инж.Георги Иванов – Кмет на Община Хасково    ОТНОСНО: Приемане  на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Хасково.   Уважаеми госпожи и господа общински съветници,   Законът за управление на отпадъците (ЗУО), регламентира мерките и контрола за защита…

Докладнa запискa за предстоящото заседание на Общински съвет - Хасково на 30.01.2015 г. /2/

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от инж. Георги Иванов – Кмет на Община Хасково   ОТНОСНО: Промени в Наредбата за общинските жилища   УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ  И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   Наредбата за общински жилища, е приета с Решение №393 от 30.10.2009 година на Общински съвет - Хасково.…

Докладнa запискa за предстоящото заседание на Общински съвет - Хасково на 30.01.2015 г. /1/

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО    ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от инж. Георги Иванов – Кмет на Община Хасково   ОТНОСНО: Изменение на Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково.   Уважаеми госпожи и господа общински съветници,   Във…

Докладнa запискa за предстоящото заседание на Общински съвет - Хасково на 31.10.2014 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО    ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от инж. Георги Иванов – Кмет на Община Хасково   ОТНОСНО: Изменение и допълнение  на Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на Община Хасково.   Уважаеми госпожи и господа общински съветници,  …

Докладнa запискa за предстоящото заседание на Общински съвет - Хасково на 25.07.2014 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от инж. Георги Иванов - Кмет на Община Хасково   ОТНОСНО: Изменение на Раздел III „Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други  общински социални услуги” в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени…

Докладнa запискa за предстоящото заседание на Общински съвет - Хасково на 25.04.2014 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО       ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА   от инж. Георги Иванов Иванов Кмет на Община Хасково     ОТНОСНО: Допълнение на Списък към Приложение №2 от Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково.        …

Докладнa запискa за предстоящото заседание на Общински съвет - Хасково на 28.03.2014 г. /1/

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО    ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от инж. Георги Иванов – Кмет на Община Хасково   ОТНОСНО: Допълнение на Наредбата за поддържане и опазване на  обществения ред, чистотата и общественото имущество  на територията на Община Хасково.   Уважаеми госпожи и господа общински съветници,   Общински съвет - Хасково…

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!