Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от Кмета на община Хасково относно: Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост в Община Хасково за периода 2024-2027г

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Станислав Дечев – кмет на община Хасково

Относно: Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост в Община Хасково за периода 2024-2027г.

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

В изпълнение на разпоредбите на чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост и чл.4, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет приема Стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандата си.

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 8 от ЗОС и чл.4, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост,Общински съвет– Хасково приема Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2024-2027г.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО: /п/

/ Станислав Дечев /


 

Последна промяна: 8 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!