Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от заместник-кмета на община Хасково Динко Тенев относно: промяна в състава на Съвета по въпросите на социалните услуги, приет с Решение №177 от 25.09.2020 г. на Общински съвет - Хасково

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от ДИНКО ТЕНЕВ – Заместник-кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Промяна в състава на Съвета по въпросите на социалните услуги приет с Решение 177 от 25.09.2020 г. на Общински съвет Хасково.

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

С Решение 177 от 25.09.2020 г. на Общински съвет - Хасково е създаден Съвет по въпросите на социалните услуги, съгласно чл.27, ал.1 и чл.26, т.3-7 от Закона за социалните услуги.

Изменението в състава на Съвета по въпросите на социалните услуги се налага поради промяна на представителя на една от задължителните институции имащи отношение към развитието на социалните услуги на общинско ниво.

Избирането на нов член в състава на Съвета по въпросите на социалните услуги, ще обезпечи работата на Съвета.

Във връзка с гореизложеното и предлагам Общински съвет –Хасково да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.26 и чл.27 от ЗСУ, Общински съвет – Хасково:

Променя състава на Съвета по въпросите на социалните услуги, като на мястото на Мария Манахилова, избира Калина Георгиева, главен социален работник в отдел ИОХУСУ към ДСП-Хасково.

 

ДИНКО ТЕНЕВ

Заместник-кмет на Община Хасково

Последна промяна: 25 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!