Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от председателя на Общински съвет - Хасково относно: Удостояване с отличието "Почетен знак на град Хасково"

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

                                      ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА

 

от Таня Захариева – Председател на Общински съвет - Хасково

 

 

ОТНОСНО: Удостояване с отличието “Почетен знак на град Хасково“.

 

        

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

С рег.индекс: 94-А-7136-2/21.04.2022 г. и рег.индекс:29-62-17/30.05.2022 г. в Общински съвет – Хасково постъпиха Предложения от Инициативни комитети и Подписка на граждани за удостояване на д-р Янчо Стефанов Делчев – акушер-гинеколог в гр.София с над 30 години стаж в областта на медицината и на г-жа Костя Куманова Хърсева -  първи директор на ЦДГ №10 в гр.Хасково, със званието „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ХАСКОВО“.

 

Д-р Янчо Стефанов Делчев е роден в град Хасково през 1962 г. Завършва с отличие Математическа гимнаия – Хасково през 1980 г. Висшето си образование завършва през 1986 г. във Висш Медицински Институт – гр.София.

През периода 1986-1987 г. работи като завеждащ Селски здравен участък в с.Мандра. От 1987 до 1989 г. е началник Медицинска служба в поделение 24270, гр.Средец. След приключване на военната служба работи като ординатор в Бърза и Неотложна Медицинска Помощ в гр.Хасково. От м.април 1990 г. до м.февруари 1995 г. работи като завеждащ Гинекологично отделение в Онкологичен Диспансер – гр.Хасково. През 1997 г. придобива специалност „Акушерство и Гинекология“. От 1995 г. до 2013 г. работи в Клиниката по Обща гинекология и Онкогинекология в Пета МБАЛ – гр.София. От 2013 г. до днес е Началник Гинекологично отделение в МБАЛ „Доверие“ – гр.София.

Д-р Делчев е специализирал в Европейския център за обучение по роботизирана хирургия „Ircad“, гр.Страсбург, Франция и в Медицински университет „Аристотел“ – гр.Солун, Гърция. Има множество специализации в областта на гинекологията и онкогинекологията. От 2006 г. е магистър по Здравен мениджмънт. През 2018 г. успешно представя и защитава дисертационен труд. Д-р Делчев участва в множество дарителски кампания за благородни каузи и през 2010 г. е удостоен с наградата „Благодеятел на годината“. От 1995 г. и до днес поддържа амбулаторна практика и оказва специализирана медицинска помощ в град Хасково.

 

Г-жа Костя Куманова Хърсева е родена на 15.11.1932 г. в с.Главан, Старазагорска област, в семейството на земеделски работници. Основното си образование завършва в родното си село. След това продължава образованието в град Хасково, като завършва Педагогическо училище.

Работи като начален учител в града, след което е назначена за директор на ЦДГ №4 в гр.Хасково, където работи до 1970 г.

От 1973 г. е назначена за директор на ЦДГ №10 и работи до пенсионирането си. Като директор на детската градина, благодарение на нейното настояване, са построени плувен басейн и физкултурен салон, необходими за здравето на децата. Под ръководството на г-жа Хърсева, детската градина става школа по „Изобразителни изкуства“, като се работи със специалисти от цяла България. През 1981 г. пак под ръководството на г-жа Хърсева, детската градина става школа по „Физическо възпитание и култура“. Целта е елементи от спортове като: баскетбол, волейбол, футбол, хандбал, да станат задължителни в програмата по „Физическа култура“ в Предучилищното образование. След години упорит труд на целия колектив – експерименти, изследвания, открити уроци – това се случва. Цялото това наследство се ползва и днес от настоящия колектив на градината.

 

Съгласно изискванията на чл.10 от Правилника за почетните отличия и звания на град Хасково и рeда за присъждането им, предложенията бяха разгледани от Комисия за удостояване с почетни отличия и звания на град Хасково, избрана с Решение №610 от 15.04.2022 г. на Общински съвет – Хасково. След проведени две заседания /на 20.06.2022 г. и на 08.07.2022 г./, Комисията след разглеждане на кандидатурите и предвид мотивите на Инициативните комитети, изхождайки от основанията за удостояване на изявени изтъкнати граждани, описани в горецитирания Правилник, във връзка с чл.13 от Правилника  за почетните отличия и звания на град Хасково и реда за присъждането им, внася предложение до председателя на Общински съвет – Хасково за удостояване на д-р Янчо Стефанов Делчев и на г-жа Костя Куманова Хърсева с отличието „Почетен знак на град Хасково“.

 

Мотивите са следните:

Д-р Янчо Делчев има заслуги в сферата на здравеопазването за страната, но няма преки заслуги за град Хасково. Г-жа Костя Хърсева, като първи директор на Детска градина №10, има заслуги за развитието на детската градина, но те не са „изключителни заслуги“, според Правилника за почетните отличия и звания на град Хасково и за реда за присъждането им. В Списъка от Инициативни комитети и за двамата кандидати има подписи на лица, които нямат отношение и компетентност в съответната област /лица, които не са лекари и лица, които нямат педагогически длъжности/.

 

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е №1:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл.2, т.1 и чл.4 от Правилник за почетните отличия и звания на град Хасково и реда за присъждането им, Общински съвет – Хасково удостоява с отличието „ПОЧЕТЕН ЗНАК НА ХАСКОВО” - д-р Янчо Стефанов Делчев.

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е №2:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл.2, т.1 и чл.4 от Правилник за почетните отличия и звания на град Хасково и реда за присъждането им, Общински съвет – Хасково удостоява с отличието „ПОЧЕТЕН ЗНАК НА ХАСКОВО” -  г-жа Костя Куманова Хърсева.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                   /Таня Захариева/

Последна промяна: 9 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!