Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от председателя на Общински съвет - Хасково относно: Промяна в състава на ПК по предотвратяване и разкриване конфликт на интереси.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Таня Захариева – председател на Общински съвет – Хасково

 

ОТНОСНО: Промяна в състава на Постоянната комисия по предотвратяване и разкриване конфликт на интереси.

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

С Решение №287-МИ от 27.02.2023 г. Общинска избирателна комисия - Хасково прекрати пълномощията на общинския съветник от ПП „ДПС“ – Алпер Салим, обявен за избран с Решение №286-МИ от 15.02.2023 г. и обяви за избран общински съветник, следващ от листата на ПП „ДПС“ – Иса Делиимамов.

Постъпило е предложение от Представителна група „ДПС“ в Общински съвет – Хасково, за промяна в състава на Постоянната комисия по предотвратяване и разкриване конфликт на интереси.

Предвид изложеното предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл.4, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, Общински съвет - Хасково реши:

Променя състава на Постоянната комисия по предотвратяване и разкриване конфликт на интереси, като освобождава от състава на комисията Йозджан Мехмед и избира за член на комисията Иса Делиимамов.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 18 Май 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!